Lukijoilta: Viher-vasemmistolainen pöyristymiskulttuuri

Viher-vasemmisto on aina näyttäytynyt itselleni eräänlaisena älymystönä. Olen ihaillut heidän kykyä johdonmukaisuuteen ja hyvään argumentaatioon, vaikka yleensä olenkin eri mieltä. Arvostettavaa on ollut kyky ymmärtää erilaisia näkökulmia ja vakaumuksia, eli suvaitsevaisuus sanan alkuperäisessä tarkoituksessa.

Tästä älykkyydestä ja suvaitsevaisuudesta on liike kuitenkin erkanemassa epä-älyllisyyteen ja tunnepitoiseen höttöön. Erityisesti seksuaali- ja sukupuoliasioiden ympärillä on nähty jos minkälaista ulostuloa ja vaatimusta, ja ihan tosissaan esitettynä.

Lisääntyvällä syötöllä ollaan vaatimassa taiteen rajoittamista tai ohjailua heidän toiveidensa mukaan.

Teatteri- ja elokuvatuotantoihin ollaan vaatimassa kiintiötä seksuaalivähemmistöille, ja Harry Potter -tarinoiden pitäisi vastata sateenkaari-ideologian ihanteita.

Yksi ilmiö on vaatimus ns. turvallisista tiloista mm. kirkkoihin, joissa olisi kiellettyä ilmaista em. ideologian arvojen vastaisia mielipiteitä.

Pöyristyminen on välitöntä, jos kukaan uskaltaa esittää eriäviä mielipiteitä esimerkiksi Pride-liikkeen todellisista motiiveista.

Pöyristymisen kiinteänä jatkumona alkanut esiintyä ns. cancel-kulttuurin edistäminen, jossa epämieluisia ajatuksia esittävät tahot pyritään maalittamaan ja vaientamaan painostamalla työnantajaa tai yhteistyökumppaneita.

Cancel-kulttuurista on muodostumassa oleellinen osa viher-vasemmistolaista vaikuttamista. Hätkähdyttävää on seikka, kuinka täydellisesti tarkoitus pyhittää keinot.

Aiemmin suvaitsevaisiksi mielletystä liikkeestä ja ideologiasta on tullut kovin määräilevä, suvaitsematon ja tunteiden ohjaama.

Länsimainen hyvinvointi ja demokratia rakentuvat hyvin pitkälti yksilönvapauksien varaan, joita tämän suuntainen liikehdintä kaventaa hätkähdyttävän nopeasti. Kaventuminen nähdään jo nyt selvästi mm. itsesensuurin lisääntymisenä aivan arkisissa tilanteissa.

Työpaikoilla tai harrastuksissa ei uskalleta ilmaista itseään arkisissakaan asioissa, kun enää ei oikein tiedetä mitä saa sanoa milloinkin.

Pelätään, että yksikin väärin valittu sana saattaa aiheuttaa pöyristymisen ja sanojan välittömän kyseenalaistamisen ja nolaamisen.

Suosittelisin viher-vasemmistolaisia arvoja edistäville tahoille vakavaa peiliin katsomista ja nykysuuntauksen katkaisemista.

Tuomas Luoma

Lapua

Kommentoi