Lukijoilta: Vihreä unelma

Liikakansoitus on saanut meidät ajattelemaan planeettamme tulevaisuutta ja hiilijalanjälkeä jonka jätämme jälkipolville. Tuulivoima on maailman nopeimmin kasvava uusiutuvan energian tuotantomuoto ja Suomessa kulutetusta vuotuisesta sähköenergiasta 7 prosenttia tuotetaan tuulivoimalla.

Sekä tuuli- että aurinkovoiman tehottomuus ja heikkoudet on tiedostettu alan ihmisten keskuudessa jo pitkään. Kolumneissa maailmalla kirjoitetaan energiasta ja ympäristöstä, sekä siitä, kuinka uusiutuva energia ei pysty sähköistämään modernia sivilisaatiota. Tuuli- ja aurinkovoimaloiden valmistuksessa niiden hiilijalanjälki on todella raskas.

Vaikka kokonaisvaltaisesti näiden voimalatyyppien hyötysuhde on merkittävästi heikompi kuin esimerkiksi hiilivoimalan, tarvitsevat ne silti rinnalleen aina vaihtoehtoisen voimalaitoksen. Uusiutuvan energian taltioiminen akustoihin on käytännön mahdottomuus. Myös vesivoimalla on raskas vaikutus luontoon.

Kun Yhdysvalloissa on uusiutuvan energian buumin aikaan rakennettu tuulivoimaloita ympäri mannerta, on samalla ilmoitettu hiilivoimaloiden sulkemisesta ja mainostettu ympäristöystävällisyyttä. Ei kuitenkaan mainita, että kyseisten suljettujen voimaloiden tilalle on rakennettu järjestelmällisesti entistä tehokkaampia kaasuvoimaloita. Käytännössä tämä “bisnes” on vain saastuttanut maailmaa entisestään. Toki myymällä aurinkovoimaloita, tuulivoimaa ja sähköautoja joku aina rikastuu ja syntyy ainakin hetkellisesti lisää työpaikkoja, mutta tähän se sitten jääkin.

Lähitulevaisuudessa olemme sulkemassa hiili- ja turvevoimalamme. Kysymys kuuluukin, mistä tämä puuttuva energia tällöin otetaan? Tuodaanko se Suomeen Venäjältä, jossa se tuotetaan kivihiilellä, vai toimimmeko samoin kuten Saksa ja alamme polttamaan epäonnistuneen tuulivoiman rinnalla entistä enemmän saastetta aiheuttavaa biomassaa? Saksan luonto säästyy kun heidän omasta metsästä ei ole sallittua tehdä haketta, joten biomassa sekä biopolttoaine tuotetaan Amazonin sademetsistä.

Yksittäisen ydinvoimalan tuotto energiamielessä on tuplaten koko Suomen nykyiseen tuulivoiman tuotantoon nähden. Ottaen huomioon ydinvoimalan odotettu elinikä 80 vuotta, voidaan todeta, että ydinvoimalan rakentaminen tulee hintansakin puolesta huomattavasti edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Ennen kaikkea se parantaa hiilijalanjälkeämme CO2-päästöjen suhteen merkittävästi.

Tähän päästäksemme ei tarvitse edes ottaa huomioon inflaatiota, joka tekee 20 vuoden välein uusittavasta tuulivoimasta vuosi vuodelta kalliimpaa, varsinkin kun louhittavat valmistusmateriaalit tulevat vähenemään.

Suomeen on valmistumassa kaksi uutta ydinvoimalaa, joiden turvin pääsemme omavaraisiksi nykyiseen sähkönkulutukseen nähden (103 %). Tämä tarkoittaa, että vuonna 2028 noin 75 % Suomessa tarvittavasta energiasta tuotetaan jo olemassa olevalla tekniikalla mahdollisimman hiilineutraalisti. EU:n uusiutuvan energian tavoite vuoteen 2030 mennessä on 32 %.

Päästäksemme energiantuotannossa kokonaan “hiilineutraaliksi”, tulisi meidän sopia kaksi sopimusta uusien ydinvoimalayksiköiden rakentamiseksi. Tällöin resurssit ja pääoma suunnattaisiin oikeaan paikkaan lähes jokaiselta näkökannalta katsottuna. EU:n suurimmat valtiot Saksa, Ranka ja Italia ovatkin jo kääntämässä kelkkaansa ja vähentäneet tukijärjestelmiin pohjautuvia uusiutuvan energian investointejaan.

Meillä Suomessa varsinkin energiantuotanto ja autoilu ovat enemmän kun kohdillaan luontomme hiilinieluun suhteutettuna. Konkreettisempia parannuksia voisimme enemmänkin tehdä arkisen kulutuksen kanssa.

Jani Vainionpää

Vaasa

Kommentoi