Lukijoilta: Vihreän teknologian hyödyntämisestä

Poliitikot laittavat EU:n/jäsenvaltioiden kautta miljardeja euroja vihreään siirtymään. Tätä Suomessa perustellaan ilmaston lämpenemisen estämisellä. Kerrotaan, että kun Suomi toimii etujoukossa, niin hyödymme tästä asemasta ja saamme maailman kaupassa hyvän aseman teknologian hyödyntäjänä.

Täytyy muistaa, että kyseessä on valtava teknologinen muutos. Se vaikuttaa koko teknologian toimialaan. Jokainen tekninen tutkija ja yritys pyrkii hyödyntämään uutta mahdollisuutta kautta maailman. Tällaisia tilaisuuksia tulee korkeintaan kerran vuosisadassa.

Haluan tuoda keskusteluun aikaperspektiivin, joka asiassa näyttää nyt unohtuvan. Rahaa kehittämiseen luvataan poliitikkojen taholta määrättömästi tai siltä se ainakin tuntuu. Täytyy kuitenkin muistaa, että teknologia kehittyy vaiheittain. Tarvitaan teoreettista oivaltamista, paljon soveltavaa tutkimustyötä, innovaatioita ja runsaasti aikaa. Tämä näyttää useilta nyt unohtuvan. Mitä enemmän joudutaan perusteknologiaan puuttumaan, sitä isomman ongelman kanssa olemme tekemisissä.

Aikaikkunaa voidaan peilata vaikkapa ATK:n kehittymisen kautta. Tietokone kehitettiin 1940-luvulla sodankäyttöön. Kuitenkin vasta 1950- ja 1960-luvulla päästiin huoneen kokoisiin suurtieto-koneisiin. 1980-luvulla kehitettiin pöydällä pidettäviä pientietokoneita ja vuosikymmenen lopulla niistä tuli vallitseva tuote. Läppärillä voidaan hoitaa samat asiat kuin alkuaikojen suurtietokoneilla ja vielä paljon tehokkaammin. Tähän aikajanaan mahtuu paljon teknisiä kehitysvaiheita ja kehitystä edistäneitä yrityksiä. Aikaa kului noin 80 vuotta, vaikka kyseessä oli vain yhden tuotteen kehityskaari.

Monet yritykset menivät tänä aikana konkurssiin valitsemalla väärän tekniikan ja paraskin yritys killui (Apple) kuoleman porteilla. Keskeistä mielestäni oli yritysten tekninen tuotekehitys ja näkemys siitä, mihin maailma oli menossa ja mitä asiakkaat tuotteiltaan toivoivat. Näihin ongelmiin vastiin osaavalla johtamisella, jolla huolehdittiin siitä että yrityksillä on mahdollisuus panostaa tuotekehitykseen, ja hankkia riittävästi osaavaa ammattitaitoista henkilöstöä sekä saada tarvittavat resurssit, ja organisoida liiketoiminta omien päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti.

Vielä tuoreessa muistissa on Nokian menestys ja sen jyrkkä alasajo. Miljardiyrityskin voi kompastua yhteen virheeseen tai ylimielisyyteen. Väärä teknologia, epäonniset markkinointitoimet, heikko johtaminen, ja ajan tasalla pysyminen on vaativaa ja kovaa liikeosaamisen ydintä. Aina on tuotettava uusia ja kehittyneempiä tuotteita markkinoille ja oivallettava mistä asiakaskunta haluaa tuotteista maksaa.

Jos perusteknologia on olemassa, niin tuotteita voidaan saada aikaan niiden vaativuudesta riippuen 1–5 vuodessa. Mikäli joudutaan aloittamaan tätä heikoimmista lähtökohdista, voidaan olettaa, että tuotteita saadaan aikaan vasta 10–20 vuoden kuluttua. Syntyneiden tuotteiden edelleen kehittämiseen joudutaan panostamaa välittömästi lisää voimavaroja, että niistä saadaan sellaisia tuotteita aikaan jota asiakkaat arvostavat. Usein yrityksen olemassaolon ratkaisee positiivinen tulovirta. Ilman tulosta saattaa puhti yrityksiltä hiipua.

Tulo-odotukset vihreästä teknologiasta kannattaa ajallisesti siirtää huomattavasti eteenpäin.

Kari Kanerva

hallintotieteiden tohtori

Vaasa

Kommentoi