Lukijoilta: Vihriälän työryhmä patistaa nostamaan koulutustasoa

Työ ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön asettama professori Vesa Vihriälän johdolla toiminut työryhmä sai pikavauhtia valmiiksi ”kipupaketin” koronan haittojen minimoimiseksi. Esitys sai nimen Talouspolitiikan strategia koronakriisissä. Sen mukaan meillä saattaa olla edessä tuottavuuden ja työllisyyden menetetty vuosikymmen ja valtion velka voi nousta vuoteen 2030 mennessä kolmanneksella eli yli 90 prosenttiin BKT:sta. Työryhmä esittää politiikkalinjauksia kolmella alueella eli työmarkkinoiden toiminnan kehittäminen, koulutus ja innovaatiopolitiikka sekä veropolitiikka.

Peruskoulun väitettiin aikoinaan tasapäistävän koulutuksen eikä se saanut siksi kaikkien poliittisten tahojen myötätuntoa.

Maakunnassamme edustajat Eino Uusitalo ja Veikko Savela näkivät peruskoulun lisäävän koulutuksen alueellista. taloudellisista ja sosiaalisista tasa-arvoa, koska varsikin reuna-alueiden pienviljelijä- ja työläiskodeista ei ollut aina mahdollisuuksia päästä opintielle.

Opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjalan lanseerasi myöhemmin näkemystä, että peruskoulu oli kasvattanut merkittävästi kansakunnan sivistysvarantoa, kun peruskoulun opetussuunnitelmaan tuli vieraita kieliä ja matemaattisia aineita lisättiin aikaisempaa oppivelvollisuus- eli kansakouluun verrattuna.

Vihriälän työryhmän mukaan talouden ahtaudesta huolimatta nyt tarvitaan panostuksia väestön osaamistason parantamiseen mikä alkaisi satsaamalla esi- ja perusopetukseen ja oppivelvollisuusiän nostamisella niin, että kaikille voidaan varmistaa toisen asteen koulutus. Kun työryhmä nostaa koulutuspolitiikan työmarkkina- ja veropolitiikan rinnalle, niin ilmeisesti se ei ole tyytyväinen nykyiseen koulutusjärjestelmäämme.

Välittömästi peruskoulu-uudistuksen jälkeen alkoi kyllä keskustelu peruskoulun jälkeisestä koulureformista. Aluksi puhuttiin nuorisokoulusta ja nykyisin toisen asteen koulutuksesta. Useissa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmissa on ladattu toteutumattomia odotuksia lukio- ja ammatillisen koulutuksen lähentämiselle.

Vihriälän työryhmä pani sellaiset paineet Sanna Marinin hallitukselle, että sillä on tuskin kanttia olla ajamatta talouden ahtaudesta huolimatta oppivelvollisuusiän nostamista. Tässä pääministeri Marinin painavimmat hallituskumppanitkin ovat samoja takuumiehiä, jotka olivat aikoinaan viemässä Paasion kansanrintamahallituksessa läpi ajan vaatimaa oppivelvollisuuskoulua eli peruskoulua.

Veikko Leväniemi

Vimpeli

Kommentoi