Lukijoilta: Virheellistä tietoa?

Kari Hokkanen korjasi (19.1.21) Matti Jaakkolan mielipiteessä (17.1.21) olleen vaalivuotta koskeneen virheen: Ei siis 1917 vaan 1916. Sen sijaan toisen herrojen erimielisyyden aiheen, sisällissodan syyt, Hokkanen kuittaa sinänsä totuudenmukaisella mutta tuon ajan yhteiskunnallista tilannetta ajatellen epärelevantilla ja riittämättömällä virkkeellä: ”Laillista eduskuntaa vastaan eivät siis nousset porvarit, vaan sosialistit.”

Sosialistienemmistöinen eduskunta oli heinäkuussa 1917 julistautunut korkeimman vallan haltijaksi niin, että vain ulkopolitiikka ja sotilasasiat jäivät Venäjän väliaikaisen hallituksen käsiin. Tarkoitus oli mahdollisimman laajan autonomian palauttamisesta. Hankkeessa kyti vahva pyrkimys itsenäistymiseen.

Kun levottomassa tilanteessa, jota kärjisti vielä vaikea elintarvikepula, suomalaisen porvariston ja Venäjän hallituksen yhteistyöllä kaadettiin valtalaki ja hajotettiin eduskunta, oli se vasemmiston näkökulmasta laiton ja moraaliton vehkeily. Jan-Magnus Jansson kirjoitti 1960 seuraavaa:

”Meidän täytyy pitää mielessä, että jollei Venäjän väliaikainen hallitus olisi kesällä 1917 hajottanut maapäiviä, olisivat osat vaihtuneet; sosialisteilla olisi ollut ’laillinen hallitus’ ja valkoiset, jolleivat he olisi halunneet alistua sosialistien valtaan, olisivat saaneet luvan tarttua aseisiin maapäivien enemmistöä vastaan.”

Poliittisista tapahtumista ja varallisuuserojen synnyttämästä radikalisoitumisesta levisi usko vallankumouksen väistämättömyyteen. Kun usko eduskuntaankin väheni, vahvistui usko ulkoparlamentaarisiin keinoihin. – En tippaakaan puolustele kapinaa, korostan vain sitä, että vuoden 1918 tapahtumien syiden ja seurausten selvittämisessä vältettäisiin liiallisia yksinkertaistuksia.

Sisällissotamme rinnastaminen Yhdysvaltain ajankohtaisiin tapahtumiin on hataralla pohjalla. Suomi oli vasta tavoittelemassa itsenäisen valtion asemaa. Yhdysvallat on vanha valtio ja sitä sanotaan demokratian mallimaaksi. Usko tähän on viime aikoina ollut lujilla.

Markus Aaltonen

Seinäjoki

Kommentoi