Lukijoilta: Wasa Stationin investointipäätös on jo tehty

Pohjalaisessa oli jokin aika sitten kysely valtuustoryhmien puheenjohtajille liittyen Wasa Stationiin. Moni puheenjohtajista valitteli sitä, että heillä ei ole tietoa hankkeesta. Moni myös totesi, että ei voi ottaa lopullista kantaa Wasa Stationiin ennen kuin sopimuskokonaisuus on tiedossa.

Kaupungin talouteen vaikuttavat sopimukset musiikki- ja kongressikeskuksen osalta ovat tiedossa ja ne on jo päätetty viime helmikuun valtuuston kokouksessa. YIT:n omiin tiloihin sopimat sopimukset eivät vaikuta kaupungin kokonaan omistaman musiikkitalon investointiin tai vuotuisiin käyttökustannuksiin.

Valtuusto päätti siis jo helmikuussa äänin 50–9, että kaupunki toteuttaa musiikki- ja kongressikeskusinvestoinnin siten, että kaupunki omistaa koko kiinteistön sekä vastaa keskuksen operoinnista. Tämä tarkoittaa, että kaupunki investoi musiikki- ja kongressikeskukseen noin 50 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan lainarahalla ja kaupunki vastaa keskuksen ja sen operoinnin arvioidusta vuotuisesta 2,5 miljoonan euron kustannuksesta.

Musiikki- ja kongressikeskuksen investointikustannus, lainamäärä ja vuotuinen kustannus ovat hyvin selkeästi olleet valtuutettujen tiedossa, kun ovat päättäneet hyväksyä investoinnin ja arvioidut käyttökustannukset viime helmikuussa. YIT:n omiin tiloihinsa tekemät sopimukset eivät muuta valtuuston helmikuussa tekemää kaupungin investointia ja siihen liittyviä noin 2.5 miljoonan euron vuotuisia käyttökustannuksia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toteuttamissopimuksen muutokset, jossa kaupunki on sitoutunut toteuttamaan musiikki- ja kongressikeskuksen sovitulla tavalla, kun YIT on vuokrannut tai myynyt omia tilojaan riittävän määrän. Käytännössä valtuusto on jo hyväksynyt ja sitoutunut tähän investointiin.

Toteuttamissopimuksen mukaan kaupunginhallitus päättää hankkeen käynnistämisestä, ei valtuusto. Valtuustolle tuodaan jossain vaiheessa käsittääkseni vain perustettavan kiinteistöyhtiön lainatakaus ja tässä vaiheessa kaupungilla on vielä mahdollisuus vetäytyä hankkeesta kohtuullisin kustannuksin. Tätä vaihtoehtoa kannatan jo aiemmin helmikuun kaupunginvaltuuston kokouksessa esittämieni perustelujen pohjalta.

Kai Luoma (kok.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi