Lukijoilta: YEL on nimeään laajempi vakuutus

Pekka Takala kirjoitti Ilkka-lehdessä (8.1.2020) yrittäjän eläkevakuutuksesta eli YEL-vakuutuksesta, sen tuotosta ja odotettavissa olevasta elinajasta eläkkeellä ollessa. Tarjoan kirjoituksen pohjalta muutaman lisähavainnon.

YEL on yrittäjän vakuutus perhevapaan, sairauden, työkyvyttömyyden, vanhuuden ja perheenhuoltajan kuoleman varalle. Vakuutus eroaa säästämisestä ja sijoittamisesta. YEL-vakuutuksella varaudutaan esimerkiksi työkyvyttömyyden riskiin ja pitkän eliniän toimeentuloon. YEL-eläke sisältää myös indeksisuojan.

Keskimääräinen eläkeaika on tällä hetkellä hieman yli parikymmentä vuotta.

Viimeisimmän Tilastokeskuksen ennusteen perusteella laskettu elinajanodote 63-vuotiaalle on tänä vuonna noin 24 vuotta. Vuonna 2045 vastaava odote olisi noin 27 vuotta. Huomattava osa meistä elää kuitenkin ennustetta pidempään. Mitä pidempi eläkeaika on, sitä suurempi on myös tuotto YEL-maksulle.

YEL-vakuutuksen työeläkkeenä saatavan tuoton voidaan arvioida olevan keskimäärin noin 2–3 prosentin luokkaa. Tuotto vaihtelee kunkin yksilön kohdalla sen mukaan, milloin hän jää eläkkeelle ja kuinka pitkään hän elää.

Vakuutuksesta suurimman tuoton saavat ne, joita riskit kohtaavat suurimmillaan: esimerkiksi nuorena työkyvyttömäksi tuleva tai positiivisen riskin tapauksessa pitkään elävä eli pitkään vanhuuseläkkeellä oleva.

YEL-vakuutus ei pyri tuoton maksimoimiseen jokaisen kohdalla vaan siihen, että kaikilla on varmuutta toimeentulon jatkuvuudesta myös sen jälkeen, kun työ loppuu. Tällä on arvoa, vaikka sitä voi olla euroissa vaikea mitata.

Eeva Poutiainen

kehityspäällikkö

Eläketurvakeskus

Kommentoi