Lukijoilta: Yhä useampi poliisi joutuu kasvotusten väkivallan kanssa

Poliisin työtehtävissään kokema väkivalta on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteeseen verrattuna. Kun poliisilla on hieman yli miljoona tehtävää vuodessa, liittyy niistä kahteen prosenttiin joko väkivaltaa tai ainakin sen uhkaa. Yhdysvalloissa vastaava prosentti on yhdeksän.

Poliisille maan vaarallisimmat maakunnat ovat Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjanmaa. Tuoreen selvityksen mukaan esimerkiksi Pohjanmaalla poliisi kohtaa vuodessa 28 väkivaltatilannetta, kun Etelä-Pohjanmaalla vastaava luku on 23.

Tyypillinen väkivallalla uhkaaja on nuorehko mies. Useimmiten tyydytään painimiseen, lyömiseen ja potkimiseen, mutta lähes joka kymmenennessä tapauksessa mukana on myös joko terä- tai ampuma-ase.

Tutkijat kävivät läpi reilut 3 000 väkivaltatilannetta vuosilta 2014–2015. Suurin yllätys oli naisten korkea väkivaltapotentiaali, ja etenkin se, että väkivaltaan sortuneista naisista suurin osa oli alaikäisiä.

Suurimmillaan väkivallan riski on tilanteissa, joihin liittyy itsetuhoisuutta tai mielenterveyden ongelmia.

Poliisin kohtaamasta väkivallasta valtaosa tapahtuu kaupungeissa. Tilastollisesti suurimmillaan vaarapotentiaali eli uhka joutua väkivallan kohteeksi on kuitenkin pienillä paikkakunnilla ja syrjäseudulla. Maakunnista kärkeen nousee Keski-Pohjanmaa.

Syitä syrjäseutujen väkivaltariskiin on useita.

Poliisi ei ole jokapäiväinen näky kylillä, mikä saattaa lisätä tilanteen herkkyyttä ja väkivallan riskiä. Maakunnissa partio on myös liikkeellä yksinään, kriisitilanteessa tukipartion saaminen paikalle kestää usein pitkäänkin.

Suomessa poliisien määrä suhteessa asukaslukuun on Euroopan pienin. Eurostatin tilastojen mukaan esimerkiksi Ruotsissa poliiseja on 203 sataatuhatta asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on 127.

Hallitusohjelmassa on kirjaus poliisien määrän nostamisesta kolmellasadalla vuoteen 2022 mennessä. Samalla luvataan lisätä koulutusmäärää, mikä on myös edellytys uusien virkojen perustamiselle.

Poliisin vähäinen läsnäolo syrjäseuduilla näkyy rikostilaistoissa. Rikollisuus ja rikolliset tekevät pesänsä sinne, missä poliiseja tiedetään olevan vähiten.

Poliisien riittävä määrä on turvallisuuskysymys niin asukkaille kuin myös työnsä ääressä pakertavalle poliisille itselleen.

Kommentoi