Lukijoilta: Yhden hengen yritykset mukaan työllisyystalkoisiin

Suomen talouspolitiikan keskeinen tavoite on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Elinkeinoministeri Katri Kulmunin mukaan pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tämän hallituksen asettaman tavoitteen saavuttamisessa keskeinen rooli. Kyllä, mutta listaan voi lisätä vielä erikseen yhden hengen yritykset. Niitähän meillä on yli 180 000!

Merkittävin asia, jonka jokainen yksinyrittäjä voi tehdä jo tänään, on yrityskauppoja hyödyntävän ajattelutavan mukaisesti päättää tarjota yritystään ostettavaksi sitten joskus siinä vaiheessa, kun asia tulee ajankohtaiseksi. On nimittäin niin, että sellainen yrittäjä, joka on päättänyt tarjota yritystään yrityskauppamarkkinoille, yleensä myös panostaa yrityksen kehittämiseen. Yrittäjät kun mielellään tekevät hyvät kaupat myös myydessään yrityksensä ja se onnistuu todennäköisemmin, jos on mitä myydä.

Myyntiin tulevat yhden hengen yritykset tarvitsevat ostajia. Ostajana voi olla toinen yritys tai henkilö, josta tulee yrittäjä yritysoston kautta. Uusien yrittäjien kroonista pulaa voidaan lievittää yrittäjyyskasvatuksella ja vakaalla säädösympäristöllä, joka meillä Suomessa on kansainvälisessä vertailussa varsin kilpailukykyinen.

Panostuksia molempiin on jatkettava. Yrittäjyyskasvatusta on hyvä kehittää niin, että tuodaan esiin mahdollisuus lähteä yrittäjäksi ostamalla valmis yritys. Säädösympäristön epävakaus on käytännössä osoittautunut valitettavan tehokkaaksi yritysten omistajanvaihdosten estäjäksi.

Yhteiskunnallisesti ja paikallisen elinvoiman kannalta on erittäin merkittävä ero sillä, että odottelevatko yrittäjät vain eläkkeelle pääsyä vai ponnistelevatko he yrityksensä kehittämiseksi.

Uudet työpaikat syntyvät kehittyviin yrityksiin. Paikallaan polkevat ja taantuvat yritykset eivät täytä työllistämisen vaatimaa tunnusmerkistöä.

Yhden hengen yritysten mahdollisuudet osallistua työllisyysteen nostamiseen ovat moninaiset. Yritys voi palkata työntekijän tai yrityksen liiketoiminnat voivat tulla osaksi ostavan yrityksen kasvutarinaa. Toisaalta omistajanvaihdoksen seurauksena voidaan säilyttää yrityksen yksi työpaikka ja näin osallistua paikallisen elinvoiman rakentamiseen.

Luonnollisesti yhden hengen yrityksissä vaihtuvuus on suurta. Yrityksiä perustetaan ja niitä lopetetaan, mutta useimmiten toimivissa yrityksissä on tehty jotakin oikein. On koottu kimppu liiketoiminnassa tarvittavia resursseja, saatu asema markkinoilla ja asiakkaita sekä luotu toimintatavat yrityksen arkeen. Tarjoamalla yritystä ostettavaksi selviää, löytyykö sellainen ostaja, joka innostuu maksamaan yrityksestä myyjänkin mielestä käyvän hinnan.

Yhden hengen yritysten kotimaisuusaste on huippuluokkaa. Täällä toimitaan, palvellaan, työllistetään ja tänne maksetaan verot. Jos yksinyrittäjät saadaan mukaan työllisyystalkoisiin, on 10 000 uuden työpaikan luominen yksistään tätä kautta varsin realistinen tavoite.

Juha Tall

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kommentoi