Lukijoilta: Yhdistyminen vielä monen mutkan takana

Pohjanmaalla sijaitsevien ammattioppilaitosten organisaatiorakenne on ollut kuuma puheenaihe viime aikoina. Vaasan kaupunginvaltuustossa käyty keskustelu on ilahduttavaa, ja todistaa, että koulutuspolitiikka ja laadukkaan koulutuksen järjestäminen ovat kysymyksiä, jotka herättävät tunteita yli puoluerajojen.

Koulutustarjonnan vahvistaminen ja kehittäminen on tärkeää koko maakunnalle, ja varmistaa koulutetun työvoiman saatavuuden myös jatkossa. Vamia, Yrkesakademin i Österbotten ja Optima tarjoavat kukin tahollaan laadukasta ammatillista koulutusta. Mielestäni kyseiset koulutusta tarjoavat oppilaitokset voisivat mahdollisuuksien mukaan selvittää hallinnollisten rakenteiden yhdistämistä tietyin reunaehdoin.

Hallinnon tulisi perustua kuntayhtymämalliin, niin että vastuut koulutuksen tuottamisesta olisivat tasapuoliset. Samalla maakunnan kaikkien kuntien tulisi sitoutua mahdolliseen uuteen hallintomalliin. Koulutuksen tulee olla kielipohjaista, niin että suomen- ja ruotsinkielisillä opiskelijoilla on omat erilliset koulut.

Ilkka-Pohjalaisessa 6.9.2020 julkaistu artikkeli on kokonaisuudessaan kiinnostava, ja nostaa esiin kehityskohtia, joita oppilaitosten tiiviimpi yhteistyö voisi tuoda mukanaan.

Haluaisin kuitenkin selventää esiin tulleita väitteitä koulutuksien rahoitukseen liittyen. Artikkelissa esitettävä väite Vaasan kaupungin kustantamasta naapurikuntien koulutuksesta ei pidä paikkaansa. Todellisuudessa kuntayhtymän käyttökustannuksia ei peritä jäsenkunnilta, vaan kuntayhtymä on itsenäinen tulosvastuullinen yksikkö. Kuntayhtymän omistusosuudet ovat selkeät, niin että kullakin kuntayhtymän jäsenellä on sopimuksien määrittämät vastuut. Sopimus on jäsenkuntien yhteisesti hyväksymä, eikä suosi yksittäisiä kuntia.

Koen, että poliittisessa keskustelussa on erittäin tärkeää, että väitteet kustannuksien jakautumisesta pohjautuvat tosiasioihin, eikä olettamuksiin, jotka eivät pidä paikkaansa. Vastakkainasettelu kuntien välillä ei edesauta yhteisten koulutusratkaisujen löytämisessä.

Anders Norrback (r.)

kansanedustaja

Närpiö

Kommentoi