Lukijoilta: Yhteistyöllä vaikeudet voitetaan

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä. Pääministeri Marinin hallitus on näyttänyt hyvää esimerkkiä maltillisesta ja asiantuntijatietoon perustuvasta päätöksentekokyvystä. Sitä tarvitaan nyt meiltä kaikilta.

Työmarkkinakeskusjärjestöt julkaisivat 16.3. sitoumuksen, jonka tarkoitus on turvata suomalaisten työpaikat, toimeentulo ja yritykset.

Tämä oli hyvä signaali kaikille yhteiskuntamme toimijoille. Monelle meistä sopimusyhteiskunnan kannattajista on syntynyt jo kaipuu ”vanhoihin hyviin aikoihin”, jolloin suurista linjauksista päätettiin neuvotellen kolmikantaisesti. Näin toimimalla pystytään tekemään pitkäjänteisempiä ratkaisuja, jotka kaikki osapuolet pystyvät hyväksymään. Ennustettavuus, vakaus ja kaikkien pitäminen mukana ovat olleet suomalaisen hyvinvointivaltion tärkeimpiä rakennuspalikoita.

Koronaviruksen vaikutusten minimointi kansalaisten terveyteen on tietysti kaiken toiminnan keskiössä. Sen lisäksi kansalaisten toimeentulon turvaaminen ja normaaliolosuhteissa terveiden yritysten hengissä pitäminen poikkeusaikojen yli on valtion ydintehtäviä.

Suomen Pankin ja Finnveran lainapaketti yrityksille, Ranskan mallin mukaiset laskujen jäädyttämiset julkisyhteisöille, arvonlisäverosta vapautukset ja muut kansalaisten ja pienellä puskurilla toimivien yritysten taloutta vahvistavat toimet lienevät hallituksen toimenpidelistalla. Työmarkkinajärjestöt etsivät uusia toimenpiteitä ja yhdessä sovitut työpaikkakohtaiset ratkaisut ovat parasta täsmälääkettä vaikeuksien voittamiseksi.

Suuri osa suomalaisia on siirtynyt etätyöhön. Joustavat mallit ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet on otettava täysimääräisesti käyttöön. Lomautusjärjestelmä mahdollistaa irtisanomisten minimoimisen. Työntekijä on niin kriisitilanteessa kuin normaaleissa oloissakin yritysten ja yhteisöjen tärkein voimavara. Osaavasta henkilöstöstä kannattaa pitää kiinni.

Kaikki työ on tärkeää. Kriisitilanteissa korostuu hoito- ja hoivatyön merkitys. Jokainen meistä voi omilla toimillaan minimoida näiden puurtajien työtaakkaa noudattamalla viranomaisten ohjeita säntillisesti.

Yhteistyöllä Suomea on rakennettu ja vaikeina aikoina pienet erimielisyydet on siirrettävä syrjään. Näin tästäkin selvitään. Suomalainen sisu ja sopimisen kulttuuri näyttävät muille mallia.

Ahti Ruoppila

alue- ja järjestöasiantuntija

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Länsi-Suomi

Kommentoi