Lukijoilta: Yrittäjäjärjestöt haluavat romuttaa Suomen talouden

Suomen yrittäjät ry ja Keskuskauppakamari esittivät yhteisesti kolmen vuoden kokeilua paikallisesta sopimisesta kirjattavaksi lakiin. Tällä hetkellä paikallinen sopiminen on mahdollista jo monessa työehtosopimuksessa, joissa on samalla sovittu, kuka sopii ja mistä voidaan sopia.

Yrittäjäjärjestöt haluaisivat kuitenkin sopia paikallisesti ilman työehtosopimuksia.

Kiinnitän kirjoituksessani huomioon kahteen järjestöjen lausuntoon; väitteeseen julkisen talouden kasvusta, sekä mitä tarkoittaisi jos työehtosopimuksien minimipalkka olisi palkkauksen peruste.

Tehdäänpä laskelma tosielämän arvoilla. Tällä hetkellä työehtosopimuksissa pienimmät palkkajärjestelmän tuntipalkat ovat noin 9€ ja kuukausipalkat 1 500€. Lisineen pienimmän 1. tulodesiilin tuntiansiot ovat tilastokeskuksen mukaan 12,53 €, josta voimme arvioida, että kaikki palkanlisät tekevät pienimpiinkin kokonaisansioihin noin kolmanneksen lisää.

Tuntipalkkojen ansioiden mediaani on tilastokeskuksen mukaan 20,08 € ja kuukausipalkkojen vastaava 3 079 €. Koska yrittäjäjärjestöt haluaisivat leikata merkittäviä kokonaisansioita kasvattavia palkan lisiä, niin voisimme arvioida, että heidän esityksensä toteutuessa tuntipalkat voisivat olla noin 10 € ja kuukausipalkat vastaavasti 1 600 €.

Mediaanipalkkoihin verrattuna yrittäjäjärjestöjen esitys tosielämän palkkoihin verrattuna käytännössä suurin piirtein puolittaisi kaikki palkkatulot Suomessa.

Suomen bruttokansantuote (BKT) vuonna 2019 oli tilastokeskuksen mukaan 240,6 miljardia euroa. Palkkojen ja palkkioiden osuus tästä summasta oli 93 miljardia euroa.

Koska yrittäjäjärjestöt esittävät palkkojen puolittamista, niin voimme sanoa, että rahallisesti he esittävät bruttokansantuotteen leikkaamista 46,5 miljardilla eurolla. Palkasta perittävien sosiaaliturvamaksujen osuus oli BKT:sta tämän lisäksi 19 miljardia euroa. Koska nämä peritään palkoista prosenttiperusteisesti, niin BKT:sta lähtisi vielä 9,5 miljardia lisää.

Luonnollisesti ostovoiman romahduttaminen tarkoittaisi BKT:n romahtamista monilta muiltakin osin, koska tulojen romahtaessa kiinteän omaisuudenkin arvo romahtaisi eikä kenelläkään olisi enää varaa kuluttaa. Suomen talouteen tulisi ydintalveen verrannollinen lama.

Ai niin, palkasta perittävistä sosiaaliturvamaksuista suurin yksittäinen maksu on eläkemaksu 17,7 miljardin osuudellaan. Niistä kuuluisista eläkerahastojen tuotoista maksetaan noin 20 % eläkeläisten eläkkeistä, ja loput 80 % maksetaan nykyisten työssäkäyvien eläkemaksuilla.

Koska Suomessa palkat ja eläkkeet kulkevat käsi kädessä, niin palkkojen puolittuessa ja sosiaaliturvamaksujen ollessa prosenttiperusteisia kohdistuisi siis eläkkeisiinkin suoraan vähintään noin 40 prosentin leikkaustarve.

Tämä on Suomen yrittäjät ry:n Pentikäisen, sekä keskuskauppakamarin Romakkaniemen paikallisen sopimisen mallin hintalappu, bruttokansantuotteen romahtaminen lähes puoleen ja eläkkeiden leikkaukset ainakin 40 %.

Heidän kovasti kritisoimiensa noin kahdensadan työehtosopimuksen palkkausta koskevat alakohtaiset kirjaukset kannustavat työntekijöitä suoriutumaan oman alansa töistä paremmin, kuin vain pelkän yhden lain kirjaukset voisivat koskaan kannustaa.

Meidän kaikkien yhteinen tavoitteemme on työn tuottavuuden parantaminen ja siihen kannustaminen. Lukuisilla alakohtaisilla työehtosopimuksilla sopiminen on merkittävästi parempaa paikallisempaa sopimista, kuin pelkällä yhdellä lakipykälällä sopiminen.

Petri Partanen

SAK Pohjanmaan aluetoimikunnan pj.

Kommentoi