Lukijoilta: Yrittäjät kantavat Suomen ulos kriisistä

Takanamme on vuosi elämää koronapandemian varjossa. Poikkeuksellinen aika on muuttanut perusteellisella tavalla meidän kaikkien maailmaa. Erityisen suuren murroksen keskellä ovat olleet suomalaiset yrittäjät.

Koronan rantautuessa Suomeen ekonomistit ennakoivat jopa kymmenen prosentin laskua bruttokansantuotteeseen. Sulkutoimien, globaalien toimitusketjujen katkeamisen ja täydellisen epävarmuuden keskellä konkurssien aalto näytti lähes väistämättömältä.

Onneksi voimme todeta, että pahimmat ennusteet osoittautuivat vääriksi. Talous laski vain 2,8 prosenttia ja massakonkursseilta vältyttiin.

Konkurssien välttämisessä keskeisessä osassa oli väliaikainen konkurssilain muutos, sekä massiivisissa lisätalousarvioissa myönnetyt yritystuet. Niiden osalta kriisin alkaessa suurin haaste oli olemassa olevien tukimuotojen sopimattomuus yritysten kustannusten kattamiseen. Yleinen kustannustuki on parantanut jokaisella kierroksella ja nyt valmisteilla oleva kolmas tukikierros on palautteen pohjalta huomattavasti kehittyneempi.

Yksikään yrittäjä ei ole rakentanut yritystään valtion tukien varassa toimeentulevaksi. Siksi tärkein tuen muoto on Suomen johdattaminen ulos koronasta. Tarvitsemme exit-strategian, jossa kuvataan konkreettiset askeleet, jolla rajoituksia voidaan purkaa. Selkeys antaa suuntaviivoja tulevaan ja helpottaa toiminnan suunnittelua.

Yrityskentällä on tulevina vuosina myös haasteita, joista keskeisin liittyy yrittäjien ikääntymiseen. Seurauksena kymmenen vuoden aikana edessä on jopa 50 000 omistajavaihdosta. Suomeen on luotava konkreettinen strategia omistajanvaihdosten sujuvoittamiseen.

Toimenpiteitä kaivataan erityisesti verotuksen kehittämiseksi, palveluiden sujuvoittamiseksi sekä nuorten kannustamiseksi olemassa olevien yritysten jatkajiksi. Listaamattomien yritysten osakemyyntiä tulee verotuksen osalta sujuvoittaa ja nuorille tulee luoda olemassa olevien yritysten jatkamiseen kannustava valmennusohjelma.

Tässä tilanteessa julkisuudessa vasemmalta laidalta esitellyt avaukset yritysverotuksen kiristämisestä ovat vastuuttomia. Päinvastoin tarvitsemme tekoja yrittäjämyönteisemmän ilmapiirin rakentamiseksi, jotka vahvistavat kotimaista omistajuutta ja riskin ottoa.

Uudet työpaikat eivät synny hallituksen pöydällä, vaan yrittäjien onnistumisen kautta. Halusta ja kyvystä investoida, työllistää ja luoda maahamme hyvinvointia.

Mikko Savola (kesk.)

kansanedustaja

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja

Ähtäri

Kommentoi