Lukijoilta: Yrittäjät ovat tyrmistyneitä Kokkola-Pietarsaaren lentokentän puolesta

Finnairin ilmoitus lakkauttaa kesäksi lennot maakuntakentiltä ei edistä talouden elpymistä.

Suomen elinvoimaisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten näkökulmasta on tärkeää turvata elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet koko Suomessa. Näihin kuuluu riittävän saavutettavuuden turvaaminen koko Suomen eri talousalueilla. Tähän kuuluvat erityisesti toimivat lentoliikenneyhteydet.

Finnair on ilmoittanut useiden maakuntalentokenttien liikennöinnin lakkauttamisesta kesäksi. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät -aluejärjestössä on noin 2 400 jäsenyritystä, joiden toimintaan Kokkola-Pietarsaaren lentokentän liikennöinnin lakkaaminen vaikuttaa joko suorasti tai epäsuorasti. Lakkauttamispäätökset kesänkin osalta vaikuttavat yritysten ulkomaankaupan harjoittamiseen ja vaikeuttavat vientiä ja kansainvälisten yhteyksien hoitamista.

Yrittäjäjärjestöt ovat huolissaan Suomen lentoliikenteen kehityksestä ja kehottavat alueensa kansanedustajia ja asiaan liittyviä ministereitä vaikuttamaan koko Suomen logistiikan turvaamiseen.

Jos Finnair lopettaa lentonsa maakuntakentille, se on ankara isku näille maakunnille, joista monelle matkailu ja vientiteollisuus ovat henki ja elämä ja joilla ei ole hyviä korvaavia yhteyksiä, Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo toteaa.

Hanhisalo on tyrmistynyt Finnairin politiikasta lakkauttaa maakuntakenttien ja Kokkola-Pietarsaari lentokentän Finnairin liikennöinti kesäksi. Yrittäjäjärjestö on tehnyt vuosikausia yhteistyötä sekä valtakunnan että alueen päättäjien kanssa lentokentän puolesta. Hanhisalo huomauttaa että, lentojen huonot aikataulut ja samalla kohtuuttoman korkeat lentohinnat ovat suoraan vaikuttaneet lentomatkustuksen vähenemiseen alueella.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa, että Keski-Pohjanmaa on vahva vientimaakunta, ja se tarvitsee välttämättä hyvät yhteydet. Jos lennot loppuvat alueelle, se iskee kovalla voimalla maakunnan elinvoimaan ja yrityskenttään.

Keski-Pohjanmaan maakunnan menestys pohjautuu monipuoliseen kasvuun ja kilpailukykyisen alueen toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen. Kasvua ja elinvoimaa maakuntaan luovat kehittyvä, innovatiivinen, vetovoimainen osaaminen ja kilpailukykyinen, monipuolinen, kansainvälinen elinkeino- ja yritystoiminta. Vahvana veturina on keskuskaupunki Kokkola, sen suurteollisuus sekä elinvoimainen maatalous.

Alueellinen saavutettavuus on monella lentokenttäseudulla suuri tulevaisuuskysymys. Valtion tehtävänä on huolehtia siitä, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset taataan koko Suomessa ja että kaikkien alueiden saavutettavuus turvataan, toteaa puheenjohtaja Hanhisalo.

Alueen pk-yritysten kv-toiminta ja Kokkolan suurteollisuusalueen kehityksen turvaaminen on keskeisin elinkeinoja kehittävä kokonaisuus, erityisesti litiumin jatkojalostuksen kehittäminen sekä bio- ja kiertotalouden yritystoiminnan edistäminen.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät vaatii, että lentoliikenne Kruunupyyn lentoasemalle turvataan valtion toimin, koska lentoliikenteen jatkuminen ja alueen yhteydet kotimaahan ja ulkomaille ovat alueen elinkeinoelämän kannalta elintärkeitä.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Kommentoi