Ollila ja JIK Ilmajoen kannalta

Ilokseni huomasin viime perjantain Ilkassa, Matti Ollila vahvistaa käsitykseni, että Ilmajoki on jäänyt alakynteen JIK kuntayhtymässä. En ole kritisoinut hoitoja enkä vuokrien laskentajärjestelmää. Pääoma-arvoihin perustuva laskentajärjestelmäkään ei ole mystinen muille kuin henkilöille, jotka edustavat Ilmajokea JIK.ssä.

Hoitokustannusten hyödyistä puhuminen on Matti Ollilan tapa siirtää huomio pois pääasiasta. Ilmajoen väestörakenne on terveempi kuin Kurikassa ja Jalasjärvellä ja se perustuu puhtaasti Ilmajoen nuorempaan ikärakenteeseen. Se onko Matti Ollilan toiminta ollut ehkä moitittavaa Jyllin Sähkön tilojen vuokraamisessa JIK:lle, olisi mielenkiintoista selvittää.

Ilmajoki tulee JIK:ssä maksamieheksi noin miljoonalla eurolla ennen kuin oma terveyskeskus saadaan kuntoon, se on karua talousmatemaattista laskentaa, joka puuttuu Ilmajoelta tällä hetkellä. Ellei tiloja saada kuntoon niin automaatti jauhaa rahaa kuin Jyllin mylly Ilmajoelta Kurikkaan.

Silloin kun tämä järjestelmä hyväksyttiin, Ilmajoen olisi pitänyt kunnostaa oma terveyskeskus heti samalle viivalle kuin Kurikka ja Jalasjärvi niin järjestelmä toimisi tasa-puolisesti. Siinä on yksinkertaisuudessaan villakoiran ydin.

Ilmajoella on vaarassa käydä niin, että kun omaa terveyskeskusta ei ole saatu ajanmukaiseksi niin nämä suuret kunta- ja SOTE uudistukset saattavat jauhaa asiat mallille, että palvelut ovat siellä, missä tilat ovat ajanmukaiset esim.Kurikka tai Seinäjoki. Kaikki esitetyt mallit kun tähtäävät yhtenäiseen hoitoketjuun, jolloin ylläpitäjä on sama, todennäköisesti ei enää kunta.

Kirjoitukseni ei ollut kritiikki Matti Ollilaa kohtaan koska hän on hoitanut asiansa hyvin kurikkalaisten etujen mukaisesti, ehkä rimaa hipoen. Mutta sitä ihmettelen, että Ilmajoen edustajat ovat vastaamisenkin delegoineet Ilmajoen asioista Matti Ollilalle. Päävastuullisia ovat Ilmajoen edustajat JIK.n johtokunnassa, kunnanhallituksen pj. Veli Haavisto (ps.) ja Regina Ollila (kok.) sekä kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, he ovat nukkuneet.

Jorma Yli-Suomu

Kunnnallisneuvos Ilmajoki