Seinäjoki ja Vaasa yhdessä

Seinäjoen ja Vaasan yhteistyö on kaupunkien ja maakuntien menestyksen välttämätön edellytys.


Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito piiri tekee hyvää yhteistyötä Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Toimivin yhteistyöala on onkologia eli syöpähoidot. Sairaanhoitopiirien yhteistyössä syöpähoidot on keskitetty Vaasan keskussairaalaan.

Yhteistyöllä on voitu turvata erinomainen osaaminen ja tuloksekas hoito alueen asukkaille.

Yhteistyötä sairaanhoitopiirien välillä pitää ehdottomasti syventää ja tiivistää tulevinakin vuosina. Sairaanhoitopiirien johdossa on uskallettava ryhtyä myös uusilla aloilla yhteistyöhön ja voimavarojen kokoamiseen.

Vaasan yliopiston ja alueen ammattikorkeakoulujen yhteistyössä on viisaus. Siksi Etelä-Pohjanmaan pitää olla voimakkaasti kehittämässä ja tukemassa Vaasan yliopiston toimintaa. Vaasan yliopiston myönteinen kehitys on koko alueen selkeä etu.

Ammattikorkeakoulujen yhteistyössä keskuspaikaksi pitää valita Seinäjoki. Vahvassa yhteistyössä oleva ammattikorkeakoulujärjestelmä on alueen todellinen voimatekijä. Koulutusyhteistyöstä välittömän hyödyn saavat alueen nuoret aikuiset ja yrityselämä.

.Paaministereiden Matti Vanhasen ja Mari Kiviniemen hallitukset ovat onnistuneesti edistäneet maakuntiemme kärkihankkeita.

Vanhasen ensimmäinen hallitus teki tärkeän maaseutuviraston alueellistamispäätöksen Seinäjoelle..Paatöksen vaikutukset heijastuvat myös muiden keskeisten yhteistyökumppaneiden ja yritysten alueellistamispäätöksiin Seinäjoelle. Valtiovallan myönteinen esimerkki vaikutti.

Keskustajohtoiset hallitukset luottivat ALY-keskuksen ja hätäkeskuksen sijoittamispäätöksissä Vaasan erinomaiseen vetovoimaan kaksikielisenä hallintokaupunkina. Maakuntien ELY-keskuksen pääpaikaksi valittiin Seinäjoki.

Vaasa ja Seinäjoki ovat myös kilpailutilanteessa pystyneet kilvan kehumaan toisiaan Helsingin päättäjille.

Vaasan ja Seinäjoen suuret liikennehankkeet ovat edenneet myönteisessä yhteishengessä.

Seinäjoen ja Vaasan välisen radan sähköistäminen, Vaasan Sepänkylän ohitustie ja Seinäjoen itäinen ohikulkutie ovat yhteistyön tulosta. Pohjanmaan radan peruskorjaus on merkittävin alueen myönteistä kehitystä pitkällä aikavälillä edistävä hanke.

Seinäjoen ja Vaasan yhteinen koko Pohjanmaan hanke on kaksoisraidehanke Helsinki-Oulu välille. Tavoitteena tulee olla hankkeen toteutuminen 2030 mennessä. Kaksoisraide on teollisuuden ja kaupan ympäristöystävällinen menestyshanke, joka mahdollistaa matkustamisen Seinäjoelta Helsinkiin junalla reilusti alle kahdessa (2) tunnissa.

Seinäjoen ja Vaasan lähiajan yhteistyöhankkeen on oltava lentoliikenteen turvaaminen molempiin kaupunkeihin. Olen täysin vakuuttunut siitä, että alueiden ja niiden kaupunkien yhteistyöllä voidaan turvata toimivat lentoyhteydet Seinäjoen ja Vaasan kentältä.

JARMO KORHONEN

kansanedustajaehdokas, kesk.Seinäjoki