Seurakuntaelämämme huutaa muutosta

Seurakunnalla olisi paljon annettavaa nykyihmiselle. Vallassa olevalla tehostamisen ilmapiirillä on rajansa - ja ihminen kaipaa kohtaamista, huomioiduksi tulemista ja oikeutta olla oma itsensä muiden mukana. Kaikki nämä teemat voisivat hyvinkin toteutua nimenomaan kirkon yhteydessä.

Seurakunnan tulisi kuunnella jäsentensä heikkoja signaaleja herkällä korvalla. Hyvä esimerkki tarkan seurannan kohteesta olisi seurakunnan päätapahtuma eli joka sunnuntainen jumalanpalvelus kello kymmenen.

Mielestäni se ei enää kohtaa nykyaikaisen ihmisen toimintamallia. Palveluksen alkamisaikakin on historian juonne. Kun Suomi eli vielä agraariaikaa, lypsykarjatilalliset pääsivät aamutöiltään sopivasti juuri tuolloin kirkkoon. Hyvistä pyrkimyksistä huolimatta kirkonmenojen uudistustyö on edelleen kesken.

Mielestäni muutamien virsien sanojen nykyaikaistaminen, Raamatun jakeitten lukemisen antaminen maallikoille ja muut jo tehdyt uudistukset eivät vielä riitä. Aito, vuorovaikutteinen nykyihmisen kohtaaminen jumalanpalveluksessa puuttuu. Ei ihme, että meidänkin seurakunnassamme Töysässä vain keskimäärin kaksi prosenttia väestä saapuu sunnuntaisin kuulemaan Jumalan sanaa.

Itse viihdyn esimerkiksi Tuomasmessuissa, joita täällä Pohjanmaallakin on aika ajoin pidetty. Siellä on paljon musiikkia - jopa rummuilla soitettua. Papin saarna kiteytyy muutamaan minuuttiin ja jumalanpalveluksen aikana voi kävellä sivualttareille kirjoittamaan rukouspyyntöjä. Ympärillä olevia ihmisiä saa tervehtiä oikein kädestä pitäen. Palveluksen jälkeen kokoonnutaan teen tai kahvin ääreen vaikkapa keskustelemaan koetusta. Messu antaa mahdollisuuden vastavuoroisuuteen ja liikkumiseen, mutta siellä voi myös viipyä Jumalan läsnäolossa paikallaan istuen. Parasta kuitenkin on, että Tuomasmessussa tarvitaan paljon vapaaehtoistyöntekijöitä - ja että se alkaa kello 18.

Ihmiset muuttuvat kirkonkin ympärillä. Seurakuntaelämämme huutaa muutosta. Mutta siihen ei ole vielä tarpeeksi reagoitu kirkolliskokouksessa, jossa suurista linjoista päätetään.

Visa Marttila

Töysän kirkkovaltuuston ja -neuvoston sekä lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmän jäsen Töysä