Silmäleikkauksista tarvitaan tietoa

Ikänäön korjaamiseksi tehtäviä RLE-linssileikkauksia (Refractive Lens Exchange) tehdään vielä Suomessa kohtuullisen vähän. Koska Memiralla on kokemusta jo yli 50 000 vastaavasta toimenpiteestä, oikoisimme mielellämme Pohjalaisessa 28.5. julkaistussa artikkelissa, ”Sairaala korjaa muiden virheitä”, esiintyviä harhaluuloja ja epätarkkuuksia.

Asiantuntijana artikkelissa käytettiin Helsingin yliopiston soveltavan silmälääketieteen professoria, myös Helsingin silmäsairaalassa silmäleikkauksia tekevää Timo Tervoa, jkoka kommentoikin näkökirurgiaan liittyvä asioita laajasti.

Kainalojutun otsikoksi nostettu ”Leikkaus ei paranna ikänäköä” on harhaanjohtava ja virheellinen. Silmäsairaalan kilpailijoiden tarjoama ikänäön hoito linssileikkauksen avulla saa artikkelissa osakseen paljon kritiikkiä, mutta perusteet ja terminologia jäävät lukijalle epäselviksi. Silmäleikkausta harkitsevalla asiakkaalla on oikeus saada asiasta täsmällisempää tietoa.

Ensimmäinen tärkeä asia on, että kaihileikkausta ja ikänäköä korjaavaa RLE-linssileikkausta ei voi rinnastaa toisiinsa.

Yhteistä molemmille leikkauksille on asiakasta vaivaavan ilmiön hoitaminen. Kaihileikkauksessa ensisijainen tavoite on harmaakaihista eroon pääseminen, mutta asiakas tarvitsee kuitenkin leikkauksen jälkeen silmälasit. Ikänäköä korjaavassa RLE-linssileikkauksessa tavoitteena on ikänäköoireiden poistaminen, ja silmälaseista ja piilolinsseistä eroon pääseminen.

Myös käytettävä leikkausteknologia on samankaltainen eli silmän mykiö korvataan keinotekoisella linssillä. Ikänäköleikkauksissa linssivalikoima on kuitenkin monipuolinen ja esimerkiksi Memirassa linssi valitaan aina yksilöllisen tarpeen mukaan. Kaihileikkauksessa käytetään vastaavasti yleensä standardoituja yksiteholinssejä. RLE-linssileikkaus kuitenkin estää harmaakaihin kehittymisen, joten se voidaan nähdä myös ennalta ehkäisevänä hoitona.

Timo Tervo kutsuu linssileikkauksen tekemistä vippaskonstiksi ja syyttää mainontaa harhaanjohtavaksi. RLE-linssileikkausasiakkaille kyseessä on kuitenkin merkityksellinen ja tuloksekas operaatio, joka näkökyvyn korjaantumisen myötä parantaa huomattavasti leikatun elämänlaatua.

Enni Hannula

Markkinointi- ja myyntipäällikkö

Michael Lagerbäck

Toimitusjohtaja Memira Ruotsi & Suomi