Teknologia tukee hoitotyötä

Martti Hiltunen pohti sunnuntain 3.6. Pohjalaisessa hyvin ajankohtaista asiaa.

Teknologian läsnäolo hoitotyössä koetaan useasti hyvin uhkaavaksi asiaksi. Pelätään, että erilaiset robotit tai tietokoneen ohjelmat ohjelmoidaan suorittamaan erilaisia hoidollisia ja hoivaavia tehtäviä esimerkiksi kotipalvelun asiakkaille. Myös inhimillisen kosketuksen ja keskustelun katoaminen huolettaa monia ikäihmisiä ja heidän omaisiaan.

Huoli ja pelko ovat tarpeellisia tuntemuksia ja niitä on hyvä tuoda myös julkisesti esille, kuten Hiltunen mielipidekirjoituksessaan tekee.

Me Vaasan kaupungin Aktivointi-TV:n työntekijät haluamme osaltamme osallistua tähän keskusteluun. On tärkeää, että alueellamme, erityisesti Vaasan kaupungissa, kehitetään rohkeasti hyvinvointiteknologiaa.

Tulevaisuudessa tarvitaan nykyisten (esim. turvaranneke) apuvälineiden rinnalle uudenlaisia apuvälineitä tukemaan hoivatyöntekijöitä hoitotyössä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että uusien laitteiden tulisi olla monimutkaisia "vempaimia", joita iäkkäämpi ei opi itsenäisesti käyttämään.

Hyvinvointiteknologiassa on ensisijaisesti tavoitteena tuottaa sellaisia teknologiaa hyödyntäviä apuvälineitä, jotka tukevat ikääntyneen kotona asumista ja lisäävät turvallisuuden tunnetta.

Myös sosiaalisten suhteiden ylläpito voi olla monin verroin hauskempaa, ja jopa edullisempaa, esimerkiksi "näköpuhelimen" avulla.

Näitä ja muita ikäihmiselle tärkeitä asioita kehitetään juuri nyt Vaasan kaupungin Aktivointi-TV -projektissa. Projektissa toimii myös ikäihmisistä koostuva Kokemuskertoja-työryhmä, joka on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ikäihmisille. Työryhmässä on mahdollisuus kysellä, saada tietoa sekä kertoa omia mielipiteitä. Tästä ja monista muista ikäihmisille suunnatuista palveluista saa tietoa Vuorikeskuksen toimipisteestä.

Sonja Sulkakoski

Aktivointi-TV:n projektityöntekijä Vaasa