Tuulivoiman rakentaminen on kielletty Tanskassa

Tanskassa isojen tuulivoimaloiden rakentaminen on tällä hetkellä kielletty. Siellä halutaan nyt tutkia, Tanskasta ja ympäri maailmaa kiirivien, infrapaineaaltotaajuuksien sairastuttavaa vaikutusta tuulivoimaloiden vaikutusalueella asuviin ja työskenteleviin ihmisiin.

Tämä tosin on jo NASAn tutkimuksissa 80- luvulla tullut todistetuksi.

Suomessa on koko ajan sairastumassa lisää ihmisiä. Tilanne muuttuu koko ajan pahemmaksi voimaloiden lisääntymisen myötä. Aluksi altistutaan.

Hämmästyttävää on ollut kuulla joidenkin ihmisten sairastuneen hyvin lyhyessä ajassa – muutamassa kuukaudessa!

Ongelma tulee räjähtämään silmille viiveellä. Asbestiin verrattavia viiveaikoja ei kuitenkaan tarvitse odottaa.

Useat jo sairastuneista eivät halua tulla julkisuuteen, koska tietävät asuntonsa arvon romahtavan. Mikäli on vielä iso asuntovelka niskassa, tilanne on erityisen huono taloudellisesti.

Saksassa ja Tanskassa on paljon enemmän tuulivoimaloita, mutta ne ovat pääosin pieniä n. 1 MW:n ja sen allekin nimellisteholtaan.

Suomessa rakennetaan ainoastaan isoja voimaloita, jotka aiheuttavat voimakasta infrasaastetta. Nyrkkisääntönä on, että 2 MW:n nimellistehoisista voimaloista isompaan infran vaikutus kasvaa merkittävästi.

Siipien pituus korreloi infrasaasteen voimakkuuden kanssa – mitä pidemmät siivet, sitä enemmän vaarallista infrasaastetta.

Saksa on maastoltaan erilainen maa Suomeen verrattuna. Tätä on hyödynnetty sikäläisten isojen tuulivoimaloiden sijoittamisessa.

Tällöin voidaan esim. rakentaa tuulivoiman uhrilehtoalue vuoren rinteeseen, kun kylä tai kaupunki on vuoren toisella puolella. Kuitenkin kaikkialla, missä isoja voimaloita on rakennettu, on noussut valtava häly oudoista sairastumisista.

Australiassa sikäläinen pääministeri määräsi kokonaan lopetettavaksi näiden tautitollojen tuen.

Googlaamalla ”Sairastuulivoima” saa tästäkin tietoa.

Suomi on tasainen maa ja täällä pintainversioilmiön johdosta haitallisuus on erityisen suurta.

Esim. Kurikan/Ilmajoen Santavuorella olevat voimalat ovat taas sijoitettuna niin, että infrasaasteen vaikutus vaikuttaa laajalle, koska esteitä ei ole.

Epäillään, että Santavuoren voimalat ovatkin jo sairastuttaneet mitä ilmeisimmin ainakin yhden ihmisen, kertomansa perusteella.

Vielä kaksi vuotta sitten olisi ollut ennenkuulumatonta esittää kolmen kilometrin etäisyyttä asutuksesta voimalaan. Silloin STM esitti kahden kilometrin etäisyyttä, jota pidettiin mahdottomana. Nyt puolestaan tiedetään, että edes 10 kilometriä ei riitä jo infraan sairastuneelle.

Valtavia tuulivoimaloita alettiin vain rakentaa, kun kaikissa tämän kaltaisissa hypyissä tuntemattomuuteen yleensä tehdään aina ensin laajat selvitykset ja koelaitokset kokeineen.

Yhteisvaikutuksen ansiosta on vielä yllätyksiä lisää odotettavissa.

Iso hankealue on erityisen suuri infrasaasteen aiheuttaja. Esim. viidentoista voimalan infravaikutus ei ole vain kolminkertainen viiteen voimalaan nähden, se voi olla esim. 25–kertainen.

Näitä asioita ei vain ole tutkittu.

TUOMO KANGAS

Kaskinen

Kommentoi