Eutanasia-aloitteen vastustajat: Laillistamisella ohjattaisiin vastuu ihmisen kuolemasta lääkärille

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan on syytä selvittää ainakin eutanasian kansalaisaloitteen suhdetta rikoslakiin. KUVA: Veli-Jukka Mustajärvi/Arkisto
  • Ilkka-Pohjalainen

Kansalaisaloite herätti eduskunnassa illan aikana tunteikkaita puheenvuoroja.

Useampi kansanedustaja esitti, että aloite käsiteltäisiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan lisäksi myös laki- ja perustuslakivaliokunnissa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan olisi syytä selvittää ainakin eutanasian kansalaisaloitteen suhdetta rikoslakiin.

Aloitetta vastustavat perustelivat näkökantaansa sillä, että eutanasian laillistamisella ohjattaisiin vastuu toisen ihmisen kuolemasta lääkärin vastuulle.

Päivi Räsänen (kd.) kysyi, miten lääkäri voisi varmistua siitä, ettei kuolemaa haluavan potilaan tahto nouse esimerkiksi masennuksesta.

Räsänen myös muistutti, että Alankomaissa eutanasiasta on tullut yhä yleisempi kuolinsyy. Puheenvuoroissa nousikin esille huoli siitä, voisiko eutanasia korvata tulevaisuudessa saattohoidon.

Keskusteluissa uskottiin eutanasian myös lisäävän potilaan epäeettistä kohtelua. Esiin nousi myös huoli siitä, että kokemus muiden taakkana olemisesta lisäisi eutanasian käyttöä etenkin vanhusten kohdalla.

Jari Ronkainen (ps.) kiinnitti huomiota siihen, että eutanasialain väärinkäytöksen mahdollisuudet tulisi estää jättämällä siihen mahdollisimman vähän tulkinnan varaa.

Yksi usein esille noussut kysymys koski myös sitä, kuka tekisi päätöksen alaikäisten lasten eutanasian kohdalla.

Keskustelu eutanasiasta hautautui myös osittain saattohoitokeskustelun alle. Eduskunnassa vallitsi kuitenkin laaja yksimielisyys siitä, että saattohoitoon tulisi kiinnittää huomiota kehittämällä muun muassa henkilökunnan osaamista ja tarjoamalla hoidolle enemmän resursseja.

Aloitteen puoltajien usein varovaisemmissa puheenvuoroissa korostettiin jokaisen oikeutta päättää paitsi omasta elämästään, myös omasta kuolemastaan. Oikeus hyvään kuolemaan nähtiin ihmisarvon kunnioittamisena.

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallinin mukaan on väärin sanoa, että eutanasia halutaan vain rahan säästämiseksi.

Juhana Vartiainen (kok.) kertoi puheenvuorossaan tahtovansa talous- ja yhteiskuntatieteilijänä kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, miten eutanasiaa koskevat kysymykset tulevat tulevaisuudessa olemaan yhä tiiviimmin läsnä.

Vartiaisen mukaan koskaan aikaisemmin yhteiskunta ei ole ollut tilanteessa, jossa meillä on niin paljon vanhoja ihmisiä. Julkistaloudelliset voimavarat voivat hänen mukaansa pahimmillaan kehittyä siihen, ettemme voi taata kaikille kuoleville hyvää hoitoa.

– On helppo sanoa, että haluamme kaikille hyvän saattohoidon. Se kilpailee kuitenkin varoista elinkeinotukien, peruskoulutuksen ja torjuntahävittäjien kanssa. En halua ottaa kantaa näihin kehityskulkuihin tai toivottaa niitä tervetulleiksi, vaan piirtää tulevia näköaloja, Vartiainen sanoi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätettäväksi jää, käsitelläänkö kansalaisaloite, ja millä aikataululla. Valiokunta voi halutessaan jatkaa asian käsittelyä ja laatia siitä mietinnön täysistuntokäsittelyä varten. Se voi halutessaan myös luopua aloitteen käsittelystä toistaiseksi.

Aloitteen laatijoiden mielestä eutanasialaki tarvitaan tarjoamaan elämän loppuajan vaihtoehto niille, jotka eivät saa sietämättömiin kärsimyksiinsä riittävää lievitystä hyvästäkään palliatiivisesta hoidosta.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kommentoi

Kommentoidaksesi sinun tulee olla kirjautuneena Facebookiin

    Jaa artikkeli