Pyhäjoen tulevan ydinvoimalan asiakirjojen lähettäminen Säteilyturvakeskukselle takkuaa yhä

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalta puuttuu vielä rakentamislupa, mutta silti Hanhikivenniemelle rakennetaan kovaa tahtia jo tukirakennuksia. KUVA: Slotte Clas-Olav
  • Ilkka-Pohjalainen

Fennovoiman aluetiedottaja Kati Mehtomaa myöntää Lännen Medialle, että valtaosa Pyhäjoen Hanhikivi 1:n ydinvoimalaitosyksikköä koskevista lupa-asiakirjoista on vielä toimittamatta STUK:lle. Dokumentit tarvitaan STUK:n turvallisuusarvioon, joka vaaditaan ydinenergialain mukaiseen rakentamislupaan.

–Aineistoa työstetään koko ajan. Kyseessä on kymmenien tuhansien sivujen aineisto, jossa on paljon muutakin kuin turvallisuutta ja tekniikkaa. Esimerkiksi kaikkien päätoimijoiden johtamisjärjestelmien pitää olla Suomen viranomaisvaatimusten mukaisia, Mehtomaa sanoo.

Fennovoima tarkentaa parhaillaan laitostoimittaja Rosatomin kanssa materiaalin toimittamisaikataulua. Mehtomaan mukaan Fennovoiman tavoite on, että rakentamislupa Pyhäjoen voimalalle myönnettäisiin vuonna 2019. Voimalan pitäisi olla toiminnassa vuonna 2024.

–Suomalaisten vaatimusten ja lainsäädännön huomioiminen suunnittelutyössä on vienyt laitostoimittajalta enemmän aikaa kuin alun perin odotimme, Mehtomaa sanoo.

Lausunnon kirjoittamiseen menee puoli vuotta

Fennovoima ilmoitti vielä joulukuussa 2017, että se toimittaa suurimman osan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikköä koskevista lupa-asiakirjoista STUK:n käsittelyyn kesään 2018 mennessä ja viimeisetkin asiakirjat syksyllä 2018.

–Fennovoiman viimeinen luvitussuunnitelma perustuu siihen, että he toimittaisivat suurimman osan aineistoista meille tämän vuoden 2018 kuluessa turvallisuusarviointia varten, STUK:n projektipäällikkö Janne Nevalainen sanoo Lännen Medialle.

Hän korostaa, että STUK ei ole mikään Fennovoiman projektin aikataulutoimisto. Säteilyturvakeskus arvioi asiakirjoja siinä järjestyksessä, kun niitä lähetetään. Projektipäällikkö toivoo, että materiaalit tulisivat loogisina kokonaisuuksina.

STUK:lta menee arvionsa mukaan puoli vuotta aikaa turvallisuusarvion ja lausunnon kirjoittamiseen siitä, kun laitos saa viimeiset Fennovoiman tarkistamat ja hyväksymät aineistoerät käsittelyyn.

–Toimitettavien aineistojen täytyy olla laadukkaita, että niitä voidaan tarkistaa.

STUK:n on pyydettävä lakisääteiset lausunnot myös ydinturvallisuusneuvottelukunnalta ja Sisäasiainministeriöltä.

–Ymmärrät varmaan, että Ministeriön ja neuvottelukunnan lausunto ei aina tule ihan päivässä tai kahdessa. Sille ei ole annettu mitään aikarajaa, Nevalainen sanoo.

Turvallisuusvaatimusten ymmärtämisessä suurimmat ongelmat

Nevalaisen mukaan STUK on Fennovoiman hankkeessa etupainotteisesti liikkeellä verrattuna esimerkiksi Olkiluoto 3 -projektiin. Säteilyturvakeskus on tehnyt kattavasti rakentamisluvan käsittelyyn liittyviä tarkistuksia.

Suurimmat ongelmat Pyhäjoen ydinvoimala-hankkeessa ovat olleet jo pidemmän aikaa johtamisjärjestelmien kehittäminen, resurssit ja suomalaisten vaatimusten ymmärtäminen toimitusketjussa.

–Se on pääkysymys, kuinka laitosta pitää muuttaa ja mahdollisesti tehdä uusia analyyseja, että voimala täyttää suomalaiset ydinturvallisuusvaatimukset. Tämmöisen ymmärtäminen ottaa tietysti aikaa. Kyllä siinä on varmaan Fennovoimalla vielä tekemistä.

Teknisessä mielessä suomalaiset ydinturvallisuusvaatimukset eroavat joltakin osin venäläisistä vaatimuksista, joihin Rosatom on tottunut.

Nevalaisen mukaan se on positiivinen signaali, että Fennovoima on aloittanut tammikuussa konseptitason kokoukset ja esittänyt turvallisuuskonseptejaan säännöllisesti STUK:lle.

–Se on sitten seuraava vaihe, että siellä esiintyneet kommentit ja valmistellut asiat menevät toteutukseen ja luvitusaineistoon, joita me tarkistamme.

"He oppivat koko ajan, miten Suomessa toimitaan"

STUK:n VTT:ltä tilaama tutkimus turvallisuuskulttuurin tilasta Hanhikivi-1 projektissa valmistui vuoden 2017 syksyllä. VTT:n arvion mukaan laitostoimittaja Raosin ja päätoteuttaja Titan 2:n turvallisuuskulttuuri on melko huono.

–Kulttuurimuutokset ovat yleensä hyvin hitaita parempaan suuntaan. Ensiksi tarvitaan tekoja ja toimintaa, että työyhteisö alkaa toimii uusien käytäntöjen mukaisesti, Nevalainen sanoo.

Fennovoiman Kati Mehtomaan mielestä turvallisuuskulttuuri tarkoittaa sitä, että jokainen hankkeen osapuoli ymmärtää vastuunsa ja kantaa huolta turvallisuudesta.

–Teemme tiivistä yhteistyötä laitostoimittajan ja Titanin kanssa, ja he oppivat koko ajan enemmän siitä, miten Suomessa toimitaan. Voimalan turvallisuus on heillekin ensiarvoisen tärkeää.

Mehtomaan mukaan hyvä esimerkki turvallisuuskulttuurin toteutumisesta on se, että viime vuoden aikana Hanhikivi 1-työmaalla ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kommentoi

Kommentoidaksesi sinun tulee olla kirjautuneena Facebookiin

    Jaa artikkeli