Pappi humalassa kaksissa hautajaisissa Seinäjoella – Viime kesänä sama mies kolaroi ympäripäissään Nurmossa

story-image

Viime elokuussa eteläpohjalainen pappi joutui mediakohun keskelle.

Ylistarolaislähtöinen pappi oli Nakkilan kirkossa järjestetyissä hautajaisissa niin päissään, että paikalle jouduttiin kutsumaan poliisi. Poliisi puhallutti papin, ja hautajaiset jouduttiin keskeyttämään ja siirtämään seuraavalle päivälle.

Tapaus nousi useiden lehtien uutisotsikoihin.

Järkyttyneet omaiset pitivät tapausta hyvin traumaattisena. Saman papin olisi pitänyt hoitaa seuraavana päivänä sunnuntain jumalanpalvelus, mutta tähän tehtävään Nakkilan seurakunta häntä ei enää luottanut.

Syyskuussa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli päätti erottaa miehen pappisvirasta. Rangaistus on ankarin, mitä kirkkolaki mahdollistaa.

Laissa todetaan, että pappisviran voi menettää, jos tuomiokapituli katsoo papin ilmeisen sopimattomaksi virkaansa.

Tuomiokapituli katsoi papin toimineen tavalla, joka on sopimatonta papille. Kukin papiksi vihittävä lupaa noudattaa kirkon lakia ja palvella alttiisti seurakuntaa ja sanankuulijoita.

Nakkilan kirkon tapahtumista tehtiin rikosilmoitus myös Lounais-Suomen poliisilaitokselle.

Rikoskomisario Antti Alitalo kertoo, että poliisi tutkii tapausta virkavelvollisuuden rikkomisena. Syytä epäillä -kynnys on ylittynyt.

Poliisi kutsuttiin paikalle, koska pappi ei kyennyt viemään hautajaistilaisuutta kunnialla loppuun.

– Pappi pystyi kyllä puhumaan. Esitutkinnassa on ollut selkeästi viitteitä siitä, että hän on ollut vähän hermostunut ja vaikuttanut selkeästi humalaiselta. Tasapainovaikeuksia ja näin edespäin, Alitalo kuvailee papin käytöstä kirkossa.

Alitalo ei halua kommentoida sitä, paljonko mies puhalsi alkometriin. Pappi ei kohdistanut poliisin minkäänlaista vastarintaa, eikä häntä viety putkaan.

Onko sillä merkitystä esitutkinnan kannalta, että mies on jo menettänyt pappisvirkansa?

– Sinänsä sillä saattaa olla merkitystä asian myöhemmässä käsittelyssä ja se huomioidaan esitutkinnassa. En tietenkään voi tällaisia tietoja millään tavoin vahvistaa, Alitalo toteaa.

Alitalon mukaan tapauksen esitutkinta valmistuu lähiviikkoina, viimeistään kuukauden sisällä.

Hän on ollut vähän hermostunut ja vaikuttanut selkeästi humalaiselta.
Rikoskomisario Antti Alitalo

Kovassa humalassa auton rattiin

Pappi myönsi tuomiokapitulille tapahtumien edenneen Nakkilassa niin kuin tuomiokapituli oli selostanut. Hän sanoi myös, ettei ole elämäntilanteensa vuoksi kykenevä hoitamaan papin tehtäviä.

Kesäkuussa 2022 sama pappi ajoi henkilöautolla 600 metrin matkan 2,93 promillen humalassa Nurmossa. Yöllinen matka päättyi, kun mies törmäsi autolla liikenne-esteeseen Valkiavuorentiellä sijaitsevalla parkkipaikalla.

Joulukuussa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus määräsi vuonna 1974 syntyneelle miehelle 90 tuntia yhdyskuntapalvelua törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tuomio on lainvoimainen.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Matleena Engblom kuulee miehen tuomiosta ensimmäistä kertaa Ilkka-Pohjalaiselta.

Papin syyte tuli vireille Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa 27. syyskuuta. Edellisellä viikolla Turun tuomiokapituli oli jo päättänyt siitä, että mies menettää pappisvirkansa.

Engblomin mukaan pappi ei ollut virkasuhteessa Nakkilan seurakuntaan. Kirkkoherran viransijainen oli palkannut hänet tekemään keikkaluonteista sijaisuutta.

Engblom arvioi, että jos tieto kesällä käynnistyneestä rikosprosessista olisi tullut Nakkilan seurakunnan tietoon, seurakunta olisi tuskin ottanut miestä töihin.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Haisi viinalle

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli kiinnitti päätöksessään huomiota myös siihen, että pappi ei ollut ensimmäistä kertaa siunaamassa vainajaa humalassa. Tuomiokapituli pitikin epätodennäköisenä, että pappi pystyisi muuttamaan käytöstään.

Vuonna 2020 pappi oli saanut pätkätöitä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin alueelta.

Pappi oli saanut määräaikaisen viranhoitomääräyksen Seinäjoen seurakuntaan kahden kuukauden ajaksi keväällä 2020.

Yksi huhtikuinen viikonloppu ei sujunut Seinäjoella aivan niin kuin piti. Turun arkkihiippakunnan päätösasiakirjoista käy ilmi, että pappi oli ollut päihtyneenä siunaamassa kaksi vainajaa hautaan perättäisinä päivinä.

Perjantaina pidetyissä hautajaisissa olivat omaiset paikalla. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjan mukaan humalainen pappi ei kyennyt hoitamaan tehtäviään moitteettomasti. Vainajan omaiset reklamoivat seurakuntaan asiasta ja moittivat papin toimintaa voimakkaasti.

Lauantain hautajaisissa suntio ja kanttori havaitsivat papin haisevan alkoholilta. Papin käytöstä kuvaillaan häiritseväksi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätösasiakirjassa.

Seinäjoen seurakunnan kirkkoherra kuuli pappia maanantaina. Pappi oli ilmestynyt kirkkoherran kuulemistilaisuuteen päihtyneenä.

Seinäjoen kirkkoherra pidätti papin väliaikaisesti virasta. Lapuan tuomiokapituli päätti tämän jälkeen pidättää Seinäjoen seurakuntapastorin virasta määräaikaisen viranhoitomääräyksen loppumiseen saakka.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

"Kirkolliset toimitukset selvin päin"

Koska kyseinen pappi oli Turun arkkihiippakunnan pappi, Lapuan tuomiokapituli siirsi papin virkasuhteen jatkosta päättämisen Turkuun.

Syyskuussa 2020 Turun tuomiokapituli päätti erottaa miehen pappisvirasta kuukauden ajaksi. Päätöksessä todetaan, että papin käytös oli sopimatonta virkatehtävissä. Tuomiokapituli katsoi papin rikkoneen pappisviran velvollisuuksia ja antamaansa pappislupausta.

”Voidaan myös todeta, että papin virkavelvollisuuksiin kuuluu hoitaa kirkolliset toimitukset selvin päin (…)”, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli perusteli.

Pappi oli syvästi pahoillaan tapahtuneesta ja katsoi käytöksensä olleensa sopimatonta. Pappi kertoi jälkikäteen tiedostaneensa, että alkoholista olisi pitänyt pidättäytyä, kun tiesi, että hänellä on virkatehtäviä hoidettavana.

”Toiseksi hänen olisi pitänyt ilmoittaa esimiehelleen heti päihtymistilan havaitessaan, ettei hän kykene toimittamaan hautaan siunaamisia”, tuomiokapitulin päätöksessä todetaan.

Pappi sanoi myös ymmärtävänsä sen, että aiheutti omaisille lisää huolta muutenkin vaikeana päivänä.

Voidaan myös todeta, että papin virkavelvollisuuksiin kuuluu hoitaa kirkolliset toimitukset selvin päin.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Seurakunta pahoitteli

Seinäjoen seurakunnan henkilöstöpäällikkö Heli Lavila sanoo, että keväällä 2020 papin humalatilaa ei kyetty varmentamaan puhalluskokeella. Poliisi ei esimerkiksi käynyt paikalla kummassakaan siunaustilaisuudessa Törnävällä.

Mies on kuitenkin myöntänyt kuulemistilaisuudessa olleensa päihtyneenä.

Omaiset reklamoivat perjantaina järjestetyistä hautajaisista Seinäjoen seurakunnalle asiasta jälkikäteen. Asia ei tullut välittömästi seurakunnan tietoon. Tilaisuudessa paikalle olleiden seurakunnan työntekijöiden hälytyskellot eivät vielä siinä vaiheessa soineet.

– Työntekijöille ei tullut esimerkiksi sellainen olo, että tilaisuus pitää keskeyttää, Lavila toteaa.

Näin ollen pappi pääsi siunaamaan vainajan hautaan vielä seuraavana päivänä. Kyseessä olivat hautajaiset, joissa omaiset eivät olleet läsnä.

Kanttori ja suntio huomasivat papin humalatilan ja olivat yhteydessä papin esihenkilöön. Esihenkilö tuli paikalle siunaustilaisuuteen, mutta pappi oli ehtinyt jo poistua paikalta. Häntä ei myöskään tavoitettu puhelimitse.

– Tässä viimeisimmässä pappi on ollut silminnähden päihtynyt.

Pappi sai siunattua vainajat hautaan.

– Siunaukset ovat menneet oikein, siinä ei ole tapahtunut virhettä, mutta käytös ei ollut sopivaa tällaiseen tilaisuuteen, Lavila sanoo.

Seurakunta on esittänyt pahoittelut omaisille ja keskustellut asiasta heidän kanssaan.

Lavila toteaa, että kyseinen tapaus on hyvin harvinainen.

– Nämä ovat todella valitettavia tilanteita ja täytyy toivoa, ettei tällaisia tulisi, hän sanoo.

Seinäjoen seurakunta on juuri päivittänyt päihdeohjelmansa, jossa on muun muassa menettelytapaohjeet esimerkiksi alkoholi- ja huumetestausta varten.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Uutistausta: Näin tapaus tuli ilmi

Ilkka-Pohjalainen teki tietopyynnön evankelis-luterilaisen kirkon tuomiokapituleille. Tuomiokapituleilta pyydettiin päätösasiakirjoja pappien saamista kirjallisista varoituksista, määräaikaisista virasta pidättämisistä ja pappisviran menettämistä ajanjaksolta 2021-20.1.2023.

Kirkkolain mukaan tuomiokapituli voi antaa papille kirjallisen varoituksen tai pidättää hänet virasta 1–6 kuukauden ajaksi, jos pappi ”toimii vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta tai laiminlyö niitä taikka käyttäytyy papille sopimattomalla tavalla”.

Jos papin sopimaton käyttäytyminen, laiminlyönnit pappisvirassa tai käyttäytyminen muutoin osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi olemaan pappina, tuomiokapituli voi määrätä hänet menettämään pappisvirkansa.

Jos pappi on tuomittu rikoksesta sellaiseen rangaistukseen, joka osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi olemaan pappina, tuomiokapituli voi määrätä hänet menettämään pappisvirkansa.

Päätöksiä verrattain vähän

Vain Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilla ja Turun arkkihiippakunnalla tuomiokapitulilla oli päätöksiä mainitulta ajanjaksolta.

Turun tuomiokapitulin tapaus on esitelty oheisessa jutussa.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulista löytyi yhteensä neljä päätöstä:

Joulukuussa 2022 Helsingin tuomiokapituli määräsi menettämään naispastorin pappisvirkansa pysyvästi, koska hän oli syyllistynyt useisiin vakaviin rikoksiin. Uhrina on ollut myös 13-vuotias lapsi. Pastori ei ole koskaan työskennellyt papin virassa, vaikka hänet oli vihitty papiksi. Nainen on tehnyt oikaisuvaatimuksen tuomiokapituliin, joten päätös ei ole lainvoimainen.

Poskipusuja rippileiriläisille

Lokakuussa Helsingin tuomiokapituli antoi kirjallisen varoituksen helsinkiläiselle miespapille. Mies oli muun muassa antanut poskipusut kahdelle 15-16-vuotiaalle rippileirillä olleelle nuorelle. Poskipusut liittyivät tilanteisiin, joissa pappi oli uhannut hiljentää äänekkään nuorisojoukon pussaamalla.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus hylkäsi syytteet seksuaalisesta ahdistelusta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjä valitti Helsingin hovioikeuteen virkavelvollisuuden rikkomisen osalta. Helsingin hovioikeus katsoi papin rikkoneen virkavelvollisuutta.

Hovioikeus ei kuitenkaan tuominnut papille rikoksesta rangaistusta, koska tämä oli saanut muita seuraamuksia. Hän oli ollut virasta pidätettynä ilman palkkaa asian selvittämisen ajan, yhdeksän kuukautta. Tuomiokapituli oli samaa mieltä hovioikeuden kanssa, ettei pappi hoitanut virkasuhteeseen kuuluvia velvoitteitaan asianmukaisesti.

Tuomiokapitulin mukaan papin käytös oli ylittänyt nykymittapuun mukaan sen, mitä voidaan pitää sopivana, vaikka hänellä ei ollutkaan pahaa tarkoitusta.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin kaksi muuta päätöstä koskee yhden tunnetun pastorin julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa esittämiä kannanottoja kirkon opista.

Tuomiokapituli määräsi menettämään pastorin pappisvirkansa elokuussa 2021. Pastorin esittämät näkemykset kirkon opista olivat tuomiokapitulin mielestä vastoin kirkon tunnustusta. Tammikuussa 2021 tuomiokapituli pidätti samoista syistä pastorin virasta kuuden kuukauden määräajaksi.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje