Monilla aloilla kaivataan nyt kipeästi osaajia – oppisopimuskoulutus nopeuttaa reittiä ammattiin


Oppisopimuskoulutus on ammatillista koulutusta, joka tapahtuu pääosin työpaikalla. Siksi se onkin erinomainen ratkaisu niin alanvaihtajille kuin henkilöille, jotka kaipaavat lisäkoulutusta tai haluavat vain suorittaa opinnot nopeasti ja päästä töihin.

 

 

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut suomalaisten työllisyyteen. Silti kaksi kertaa vuodessa julkaistavan Ammattibarometrin mukaan konkurssien, irtisanomisten ja lomautuksen vastakohtana poikkeusaika on aiheuttanut monilla aloilla myös työvoimapulaa.

– Työpaikkoja on yllättävän hyvin tarjolla. Vaikka tietyillä aloilla on tiukkaa, niin suurella mittakaavalla koronapandemia ei ole juurikaan vaikuttanut työpaikkatarjontaan. Vaasan alueella avoimia työpaikkoja on vain vajaa viisi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Sama tilanne peilaa myös valtakunnallisesti, kertoo Pohjanmaan TE-toimiston palveluesimies Hannu Vierula.

Vaasan alueella muun muassa hoiva-alalle, rakennusalalle, metallialalle sekä tietotekniikan alalle kaivataan tällä hetkellä kipeästi lisää työntekijöitä. Haasteena on kuitenkin ristiriita hakijamäärien ja avointen työpaikkojen välillä.
– Pulaa on nimenomaan ammattiosaajista. Joskus luvut saattavat näyttää, että jollekin alalle riittää sekä avoimia työpaikkoja että työnhakijoita. Tällöin kyseessä on usein hakijoiden puutteellinen osaaminen tai tutkinnon puuttuminen. Toisin sanoen, hakijoita kyllä olisi, mutta tarvittavaa osaamista ei, Vierula selventää.

 

 

Oppisopimus nopeuttaa reittiä ammattiin

Oppisopimuskoulutus on ammatillista koulutusta, joka tapahtuu pääosin työpaikalla sekä osittain oppilaitoksessa ja etäopintoina. Kyseessä on hyvin perinteinen oppimisen malli, jossa tietotaitoa siirretään mestareilta kisälleille, ja joka tarjoaa nopean reitin ammattiin sekä käytännönläheisen keinon kehittää omaa ammatillista osaamista.

– Oppisopimuskoulutus on valtavan hyvä ratkaisu niin työvoimapulaan kuin muutenkin. Koulutus sopii erinomaisesti esimerkiksi alanvaihtajille, jo työelämässä oleville henkilöille, jotka kaipaavat lisäkoulutusta nykyiseen ammattiinsa tai opiskelijoille, jotka oppivat parhaiten tekemällä ja haluavat suoraan töihin, kertoo ammattioppilaitos Vamian koulutussuunnittelija Mia Malmsten.

 

 

Oppisopimuksella opiskelun parhaita puolia opiskelijan kannalta ovat muun muassa mahdollisuus varmistaa työpaikka jo opiskeluaikana, palkan saaminen opiskelusta sekä mahdollisuus valmistua koulutuksestaan opiskelukavereita nopeammin. Työnantaja taas saa juuri omaan tarpeeseen sopivan työntekijän, jonka palkkaamiseen on myös mahdollista hakea tukea.

– Vaikka kyseessä on niin sanottu win-win-tilanne, ei oppisopimuksen pariin silti vielä oikein löydetä. Usein ajatellaan, että oppisopimusta solmittaessa pitäisi jo osata paljon, vaikka usein pohjatietoja tärkeämpää on opiskelijan reipas ja opinhaluinen asenne, Malmsten sanoo.

 

 

– Mikäli nopea reitti töihin kiinnostaa, kannustan aloittamaan oppisopimuksen. Poikkeustila ei ole este oppisopimuspaikan saamiselle, Vierula lisää.

Vamiassa oppisopimuksella voi opiskella kaikkia ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Valittavana on jopa 164 eri tutkintovaihtoehtoa, jotka voi opiskella joko kokonaan tai osittain.
– Oppisopimuskoulutuksen voi solmia missä vain tutkinnon vaiheessa, joten suosittelen olemaan mahdollisimman nopeasti yhteydessä meihin koulutussuunnittelijoihin, niin voimme neuvoa oppisopimuskoulutuksen aloittamisessa, Malmsten kannustaa.

 

Lue lisää: vamia.fi/oppisopimuskoulutus

 

 

Näillä aloilla tarvitaan osaajia:

 

Hoiva-ala
Erityisesti vanhusten, lasten sekä sairaan- ja terveydenhoitajat

Metalliala
Erityisesti koneistajat, koneasentajat hitsaajat ja särmääjät

Rakennusala
Erityisesti talonrakentajat, kirvesmiehet ja rakennuspuusepät, kattoasentajat, putkiasentajat sekä rappaajat

Tietotekniikka
Erityisesti ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät

Lähde:ammattibarometri.fi

 

Hae Vamian alkaviin koulutuksiin: vamia.fi/haku