Lex Lindström

Päivälehtien palstoilla ja sosiaalisessa mediassa on keskusteltu vilkkaasti Lex Lindströmistä. Lakia on kehuttu ja todettu, että Perussuomalaiset saivat toteutetuksi lain, jonka valmistelu jäi SDP:ltä kesken. Moni muistaa pitkäaikaisen SDP:n kansanedustaja Ilkka Taipaleen ponnistelut yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien tukalan tilanteen helpottamiseksi, mutta valitettavasti Taipale ei saanut silloisilta puoluetovereiltaan ajatukselleen kannatusta.

Nyt Sipilän hallitus toteuttaa työministerin mukaan nimetyn lain, joka mahdollistaa 60 vuotta täyttäneen ja vähintään viisi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleen henkilön siirtymisen eläkkeelle. Lakia ei ole kuitenkaan tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, vaan kyse on nyt aivan ainutlaatuisesta mahdollisuudesta – kertaluonteisesta poikkeusmenettelystä – tarjota eläke henkilöille, joiden työllistyminen näyttää erittäin hankalalta ja jotka eivät vielä ikänsä puolesta ole oikeutettuja varsinaiseen eläkkeeseen.

On syytä korostaa, että laki nimenomaan mahdollistaa eläkkeelle siirtymisen, missään nimessä laki ei velvoita taikka pakota ketään hakemaan vastentahtoisesti eläkettä, joten onkin vaikeaa ymmärtää puheita ja kirjoituksia siitä, että laki muka huonontaisi työssä olijoiden taikka pitkään työttömänä olleiden henkilöiden asemaa millään tavalla.

Henkilö voi edelleen aivan vapaasti valita, jatkaako työn hakemista, vai haluaako hakeutua eläkkeelle. Laskelmien mukaan tällaisia eläkettä odottavia henkilöitä olisi tällä hetkellä noin 5000. Lex Lindström ei ole pakko, vaan mahdollisuus.

Tunnen henkilökohtaisesti kymmeniä jo 60 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka ovat kiertäneet kursseilta kursseille ja hakeneet turhautuneina töitä, vaikka todellisuudessa he odottavat vain pääsyä eläkkeelle.

Myös pitkäaikainen kansanedustaja, valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka on kertomansa mukaan kansanedustaja-aikanaan kirjoittanut satoja eläkehakemuksia kuudenkympin rajapyykkiä läheneville, jo vuosikausia työttöminä olleille henkilöille, joilla ei ole ollut heidän oman käsityksenä mukaan mitään mahdollisuutta työllistyä eikä saada eläkettä, ja oikaisupyyntöjä sellaisille vielä työssä oleville, joiden työpaikkalääkäri on suositellut henkilön terveydentilan perusteella pääsevän työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta eläkettä ei ole Kelan lääkärien mukaan myönnetty.

Tällaiset väliinputoajat ovat kokeneet erittäin loukkaavana kohteluna, kun heidän on vuosikausia pitänyt kulkea työvoimatoimistoissa tai osallistua erilaisille kursseille. Moni on sanonut, että heidän työkseen on muodostunut pelkkä kursseille osallistuminen.

Suomessa on yllin kyllin tekemätöntä työtä ja paljon työlle ahnaita käsiä. Moni nuori, vasta ammattiin valmistunut ja perhettä perustava etsii epätoivoisesti itselleen työtä. Lex Lindström tarjoaa työllistymisen mahdollisuuden vähintään 5000 innokkaalle työnhakijalle ja samalla kunniallisen tien eläköityä sellaisille henkilöille, joilla ei enää ole mahdollista työllistyä.

Reijo Hongisto

Kirjoittaja on kansanedustaja (ps.) Vimpelistä.

Kommentoi


Luetuimmat kolumnit
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa