Luoko talouskasvu työtä enää jatkossa?

Talouskasvu luo työtä eli uusia työpaikkoja. Kasvu ja työllisyys ovat toinen toisistaan riippuvaisia – ilman toista ei synny toista. Näin tavataan sanoa.

Digitalisaatio voi luoda kuitenkin jo nyt kasvua käytännössä ilman ainuttakaan uutta työpaikkaa. Koneiden ansiosta sama tuotosmäärä kyetään tekemään vähemmällä työllä eli työntekijämäärällä.

Yritysten liikevaihdon, voittojen ja bruttokansantuotteen kasvu eivät tarkoita vain työpaikkojen syntyä, vaan toisinaan ne saattavat vähentyä.

Täten digitalisaation voisi olettaa heikentävän talouskasvun ja työpaikkojen välistä riippuvuutta vähintään hetkellisesti.

Tällöin talouden tuotantomäärä eli bkt ja työllisyysaste kulkisivat jossain määrin eri suuntiin, jos koneistetun tuotannon tuotokset kävisivät yhä kaupaksi. Myynnin kasvuedellytykset täytyisi löytää ulkomaankaupasta.

Näin ollen talouskasvu ei työllistäisi enää kuten ennen eikä kasvun puute kasvattaisi työttömyyttä yhtä voimakkaasti. Koneita ei voi irtisanoa.

Pidemmällä aikavälillä skenaario ei olisi realistinen. Talouden rattaat eivät pyörisi pitkään ilman ostovoimaisia kuluttajia, kun työn digitoinnin aiheuttama työttömyys alkaisi koskettaa kaikkia maita.

Teknologian kehittymisen ja työntekijöiden viha rakkaus -suhde ei ole uusi ilmiö.

Luddiitit vastustivat koneita särkemällä ensimmäistä teollista vallankumousta jo 1800-luvun Britanniassa.

Vastaajasta riippuen elämme parhaillaan joko kolmatta tai neljättä teollista vallankumousta. On esitetty, että nyt yhteiskunta voi muuttua vielä enemmän kuin runsas vuosisata sitten.

Koska tulevaisuutta emme voi tietää, on tukeuduttava arvioihin, miten uuden teollisen vallankumouksen ajuri eli digitalisaatio vaikuttaa suomalaiseen työelämään.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi, että ammateista kolmasosa häviää seuraavan kahden vuosikymmenen aikana. Lyhyellä aikavälillä työpaikkoja tuhoutuisi Suomessa jopa 100 000, esittää Boston Consulting Group (BCG).

Osittain digitalisaatio tarkoittaisi myös paluuta vanhaan: Aasiaan ulkoistetut tehtaat kotiutuisivat takaisin länteen. Tosin ihmisten sijasta niissä työskentelisivät koneet.

Työelämän digitalisaatio ei ole onneksi uhka, jos se luo samanaikaisesti uudenlaista työtä ja uusia ammatteja.

Kuka osasi vielä muutama vuosi sitten kuvitella, että joku saisi elantonsa Suomessa Youtuben sisältötuottajana?

Nanohyönteisten hoitaja, 3D-räätäli tai avaruushissipoika voi olla sinun lapsesi tai lapsenlapsesi ammatti vielä tulevaisuudessa.

Pitkällä aikavälillä ihmiset eivät jää työttömäksi, vaikka hetkellisesti digitalisaatio lisäisi työttömyyttä.

Jokaista menetetty työpaikkaa kohden syntyy kaksi uutta, arvioi BCG toukokuussa.

Ja mitä tuottavimpia uudet työpaikat ovat, sitä paremmin talous kasvaa.

Tutkimusarvioiden realisoitumista sopii toivoa. Fakta on, että hyödykkeet ja palvelut tarvitsevat ostovoimaisia kuluttajia. Vaikka tuotoksia voi syntyä ilman työntekijöitä, ilman niiden ostajia talous ei voi kasvaa.

Älkäämme olko siis huolissamme: Talouskasvu luo myös jatkossa uusia työpaikkoja.

Samaan aikaan vuosittainen työaikakin laskee, eikä se johdu työpaikan menettämisestä.

Kommentoi


Luetuimmat kolumnit
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa