Schmarden – Smarde 25.7.1916

Maanantaina 25.7.2016 on kulunut 100 vuotta Jääkäripataljoona 27:n Pioneerikomppanian osallistumisesta Saksan itärintamalla hyökkäykseen Schmardenin kylän lähettyvillä. Samana päivänä paljastetaan Latvian Smardessa, noin 50 kilometrin päässä Riiasta, JP 27:n Pioneerikomppanian muistomerkki.

Jääkärien historiassa Schmardenin taisteluna tunnettu taistelu oli pataljoonan rintamavaiheen ainoa hyökkäystaistelu. Suomalaiset jääkärit oli kesäkuun alussa 1916 ryhmitetty Riianlahden rintamaosalle Misse-joen soiden keskelle. Suojarakenteiden ja teiden rakentamisessa työllistynyt Pioneerikomppania siirrettiin heinäkuun lopulla 25 kilometrin päähän pataljoonan vastuualueesta ja alistettiin saksalaiselle reserviläispataljoonalle.

Pioneerit jaettiin kahden–kolmen miehen ryhminä pataljoonan taisteluosille. PionK:n rivivahvuus oli hyökkäykseen ryhmityttäessä 187 miestä. Komppaniaa johti varapäällikkö, yliluutnantti Basse. Oberzugführer (komppanian päällikkö) Mandelin ja kolme suomalaista Zugführeriä (joukkueenjohtaja) osallistuivat taisteluun. JP 27:n korkea-arvoisin suomalainen jääkäri, Hauptzugführer Erik Järnström osallistui vapaaehtoisena hyökkäykseen. Viisi saksalaista kouluttajaa oli suomalaisten joukkueenjohtajien taustatukena.

Reserviläispataljoonan tehtävänä oli vallata venäläisten etuasemat, lapioida ne umpeen ja tuhota suojarakenteet. Kärjen tuli edetä venäläisten pääasemaan saakka ja suojata toista porrasta, joka toteuttaisi tuhoamistyön. Hyökkäys alkoi kello 24. Liike paljastui, ja hyökkääjä sai vastaansa kiivasta konekivääri- ja tykistötulta. Osa suomalaisista unohti päätehtävän! Lapiot lensivät vitelikköön, ja eteneminen jatkui yksittäistaistelijoina kohti venäläisten asemia. Jääkärit Sarlin, Sakko, Indola ja Möttönen etenivät pääasemaan saakka. Sarlin ja Sakko ottivat pistintaistelun rytinässä viisi vankia.

Vetäytyminen takaisin omalle puolelle muodostui vaikeaksi. Niskassa oli sekä venäläisen että saksalaisen tykistön tuli. Suomalaiset lääkintämiehet huolehtivat kiitettävällä tavalla haavoittuneista. Jääkäri Paavo Kinnunen kaatui ja 9 jääkäriä haavoittui.

Jääkäri Matti Fält löydettiin vakavasti haavoittuneena kolme päivää taistelun jälkeen. Hän menehtyi 13.8.1917 Hannoverin sotasairaalassa. Suomalaiset olivat osoittaneet taistelukykynsä ja sitkeytensä.

Suomalaiset pioneerit mainittiin kiittäen 8:n Armeijan ja 29:n Landwehrprikaatin päiväkäskyissä. Taistelu antoi kokemattomille suomalaisille itseluottamusta. Eniten suomalaisten itseluottamusta nostivat taistelukokemusten karaisemien saksalaisten reserviläisten ihmettelevät kiitokset. He olivat ensin pitäneet kokemattomia suomalaisia lähinnä painolastina! Syyskuun alussa 1916 myönnettiin taisteluun osallistuneille kahdeksan Rautaristiä. Heistä mainittakoon Zugführer, tuleva jääkärikenraali Edvard Hanell sekä jääkärit Fält ja Pesonen.

Schmardenin päivä 25. heinäkuuta on Puolustusvoimiemme pioneerijoukkojen perinnepäivä! Taisteluun osallistuneista kahdeksan saavutti myöhemmin jääkärikenraalin arvon. Pioneerit ovat Schmardenin taistelun muistomerkkinsä ja perinnepäivänsä ansainneet! Kunniaa Schmardenin pioneerien elämäntyölle ja muistolle tehden!

Prikaatinkenraali evp ja Vaasan sotilasläänin entinen komentaja

Kommentoi


Luetuimmat kolumnit
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa