I-printin yt-neuvottelut ohi – Sanomalehtien painaminen päättyy Seinäjoella

Ilkka-Yhtymään kuuluvan I-print Oy:n huhtikuussa aloittamat yt-neuvottelut ovat päättyneet.

Neuvottelujen lopputuloksena Ilkka-Yhtymä on päättänyt hankkia sanomalehtipainamisen jatkossa ostopalveluna. Päätöksen myötä sanomalehtipainaminen päättyy Seinäjoella vuoden 2021 loppuun mennessä.

Konsernin painetut lehdet jatkavat ilmestymistä entiseen tapaan ja päätös niiden uudesta painopaikasta tehdään myöhemmin. I-print Oy:n muut painotoiminnot eli erikois-, arkki- ja digipaino jatkavat toimintaansa normaalisti.

Sanomalehtipainon lakkauttamisen myötä painon päivä- ja yövuoron sekä huollon henkilöstöstä 19 henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen. Työsuhteiden päättymiset ajoittuvat joulukuulle 2021. Lisäksi uusia työsopimuksia tarjotaan kolmelle henkilölle irtisanomisperusteisten ehtomuutosten johdosta.

– Tietysti tämmöiset päätökset ovat aina ikäviä asioita. Lehtitehtaamme työntekijät ovat tehneet hyvää työtä jatkuvasti vaikeutuneissa olosuhteissa, sanoo Ilkka-Yhtymän toimitusjohtaja Olli Pirhonen.

Painon sulkemispäätöksen johdosta Ilkka-Yhtymä kirjaa vuoden 2021 toiselle vuosineljännekselle arviolta 0,6 milj. euron kertaluontoisen kulun, joka koostuu koneiden ja kaluston arvonalentumisesta sekä uudelleenjärjestelykuluista.

Päätökset sanomalehtipainamisen hankkimisesta ostopalveluna ja oman sanomalehtipainamisen sulkemisesta johtuvat mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutoksesta sekä tarpeesta tehostaa toimintaa. Sisältöjen kulutus on digitalisoitunut viime vuosina. Painoaikataulujen merkitys uutisten julkaisemisessa on vähentynyt nopean digitaalisen julkaisemisen myötä. Ilkka-Yhtymän mediat uutisoivat jo nyt kattavasti verkossa ennen painettujen lehtien ilmestymistä.

– Tietysti huomioidaan se, mitkä ne tulevaisuuden näkymät on. Odotuksissa on, että kehitys jatkuu tämän suuntaisesti, ja nyt kun digitalisaatio on saanut vauhtia koronasta, oli oikea hetki näille ratkaisujen tekemiselle, Pirhonen toteaa.

– Painopaikan vaihtuminen ei vaikuta Ilkka-Pohjalaisen, paikallis- tai kaupunkilehtiemme painettujen lehtien ilmestymiseen, kehittämiseen tai journalistiseen sisältöön. Painetut lehdet ja niiden digitaaliset sisällöt tukevat ja täydentävät toisiaan. Kykymme uutisoida verkossa paranee uuden julkaisujärjestelmän myötä. Uusi verkkojulkaisujärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 loppupuolella, sanoo Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila.

Kommentoi


Luetuimmat paikallisuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa
Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää Paikallisia