Tullin entinen pääjohtaja tuomittiin hovioikeudessa tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta – käräjäoikeus oli aiemmin katsonut, että rikos oli tahallinen

HELSINKI

Helsingin hovioikeus on lieventänyt Tullin entisen pääjohtajan Antti Hartikaisen virkarikostuomiota. Hovioikeus katsoo tänään antamallaan tuomiolla, että virkavelvollisuuden rikkominen ei ollut tahallista vaan tuottamuksellista. Tuottamuksellisuus tarkoittaa, että rikos on tehty huolimattomuudesta.

Kyse oli marraskuussa 2015 olleesta kokouksesta, jossa käsiteltiin Hartikaisen vaimon työsuhteeseen mahdollisesti vaikuttavaa asiaa. Huoneessa oli meneillään kokous, jossa käsiteltiin alkoholin laittoman maahantuonnin tehostetun valvontaoperaation "Viinarallin" jatkamista. Hartikaisen vaimo työskenteli määräaikaisena operaatiossa, ja operaation jatkamisella olisi voinut olla merkitystä tämän työsuhteen jatkumiseen.

Hartikainen jääväsi itsensä, mutta ei poistunut kokoushuoneesta.

Hovioikeus katsoo käräjäoikeuden tavoin, että Hartikainen oli esteellinen. Hän ei siis olisi saanut osallistua päätöksentekoon asiassa, jossa hänen vaimonsa saattaa hyötyä.

–  Tullin pääjohtajana ja johtoryhmän kokouksen puheenjohtajana Hartikaiselta on voitu vaatia asianmukaista ja tarkkaa esteellisyyssäännösten huomioon ottamista, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan menettelyä ei voi pitää vähäisenä. Pääjohtajan läsnäolo korkeinta päätösvaltaa käyttävänä ihmisenä voi hovin mukaan vaarantaa puolueettomuuden eri tavalla kuin muussa asemassa olevan.

–  Vaikka tässä tapauksessa Hartikaisen läsnäolon ei ole syytä arvioida vaikuttaneen johtoryhmän päätöksiin, se on kuitenkin voinut antaa aiheen tällaisiin epäilyksiin, tuomiossa sanotaan.

Hovioikeus: Hartikaisella ei ollut aikaa harkita esteellisyyttä

Toisin kuin käräjäoikeuden, hovioikeuden mukaan Hartikainen ei rikkonut virkavelvollisuuttaan tahallaan.

–  Viinarallin jatkaminen oli tullut kokouksessa esille yllätyksenä Hartikaiselle, minkä vuoksi hänellä ei ollut ollut juurikaan aikaa harkita esteellisyyttään, vaan hän oli joutunut tekemään päätöksen sen suhteen välittömästi, tuomiossa sanotaan.

Hovioikeuden mukaan kyse on ollut välittömästä ja kiireellisestä arviointitilanteesta, joissa huolimattomia virhearviointeja voi tapahtua. Lisäksi hovioikeus huomioi sen, että Viinaralli-operaation jatkamisesta ei ollut erimielisyyttä ja asia käsiteltiin kokouksessa melko nopeasti.

Rikosnimikkeen lieventymisestä huolimatta hovi piti ennallaan käräjäoikeuden määräämän kymmenen päiväsakon suuruisen rangaistuksen.

Hartikainen haki jatkokautta Tullin johdossa, mutta ei tullut valituksi. Tullin uudeksi pääjohtajaksi valittiin alkuvuonna valtiovarainministeriössä budjettipäällikkönä työskennellyt Hannu Mäkinen. Hartikainen valittiin kesäkuussa johtamaan EU:n neuvontaoperaatiota (EUAM) Ukrainassa.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi