Huoltajat voivat jatkossa asioida alaikäisten lastensa puolesta Omakannassa – alaikäisen päätöskyky ja tahto vaikuttavat tietojen antamiseen

HELSINKI

Huoltajien mahdollisuus asioida sähköisesti alaikäisen lapsensa puolesta laajenee, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vastedes huoltajat näkevät alaikäisen lapsensa tiedot Omakannasta ilman ikärajaa. Lisäksi he voivat jättää uusimispyyntöjä lapsen resepteihin ja antaa suostumuksen terveystietojen tarkasteluun hoitotilanteessa.

–  Puolesta-asioinnin laajentuminen alle kymmenvuotiaista kaikkiin alaikäisiin edellyttää sitä, että ammattilaiset kirjaavat potilastietojärjestelmiin, voiko alaikäisen tietoja luovuttaa huoltajille, toteaa THL:n kehittämispäällikkö Outi Lehtokari tiedotteessa.

Alaikäistä hoidetaan yhteistyössä huoltajien kanssa, kunnes hän kykenee päättämään hoidostaan itse.

Hoidettava asia ja siihen liittyvien päätösten vaativuus vaikuttavat arvioon päätöskyvystä. Kun terveydenhuollon ammattilainen arvioi lapsen tai nuoren kykeneväksi käyttämään itsemääräämisoikeuttaan, hän saa päättää myös yhteydenotosta ja tietojen antamisesta huoltajilleen.

Päätöskykyisen alaikäisen tietojen antamista huoltajille ei automaattisesti kielletä, vaan nuorelta kysytään, miten hän haluaa toimittavan. Vastedes huoltajat näkevät lapsensa tiedot Omakannassa, kun lapsi ei vielä kykene itse päättämään hoidostaan ja kun päätöskykyiseksi arvioitu nuori haluaa tietojen näkyvän huoltajille.

–  Kokemuksen mukaan suuri osa päätöskykyisistä nuorista haluaa vanhempiensa olevan tietoisia hänen hoidostaan. Monet nuoret myös asioivat terveydenhuollossa yhdessä vanhemman kanssa, kertoo ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola THL:stä.

Kirjaamistavan muutos tapahtuu vaiheittain ensi vuodesta alkaen.

Terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskyvyn

Päätöksiin kykenevän alaikäisen oikeus päättää itse hoidostaan ja tietojen luovuttamisesta huoltajille ei ole uusi. Alaikäisen asemasta ja huoltajien tiedonsaantioikeudesta on säädetty potilaslaissa jo vuonna 1992.

Terveydenhuollossa on toimittu potilaslain mukaan ja selvitetty alaikäisen lapsen ja nuoren mielipide hoitoonsa aina, kun se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden on mahdollista.

Osalle terveydenhuollon toimijoista alaikäisen päätöskyvyn arviointi on jokapäiväistä rutiinia, ja toisille se tulee kohdalle vain harvoin.

–  Jatkossa arvio alaikäisen päätöskyvystä ja alaikäisen tahto tietojen luovuttamisesta huoltajille kirjataan potilastietojärjestelmään käyntien ja reseptien yhteyteen. Sähköiset asiointipalvelut, kuten Omakanta, päättelevät tämän tiedon perusteella, mitkä tiedot voidaan huoltajille palvelussa näyttää, Lehtokari kertoo.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Uusimmat Kotimaan uutiset
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa