Korkeakoulutetut naiset kokevat perhevapaan vaikuttaneen kielteisesti urakehitykseen

HELSINKI

Perhevapaiden työuravaikutukset koskevat lähinnä naisia, jotka käyttävät suurimman osan perhevapaista. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan naisista enemmistö koki, että perhevapaa ei vaikuttanut työuraan. Korkeakoulutuetut naiset kokivat perhevapaan kuitenkin vaikuttaneen kielteisemmin palkkaan ja uramahdollisuuksiin kuin muut naiset. He myös jättivät yleisemmin etenemismahdollisuudet käyttämättä hoivavastuiden vuoksi verrattuna muihin naisiin tai miehiin.

Tutkimus työn ja perheen yhteensovittamisesta julkaistiin tänään.

Alemmin koulutetut onnistuvat yhteensovittamisessa paremmin

Tilastokeskuksen tutkimuksestaan julkaisema artikkeli kertoo, että työn ja perheen yhteensovittaminen onnistuu vanhempien mielestä tällä hetkellä melko hyvin. Vajaa kolmasosa vanhemmista totesi yhteensovittamisen sujuvan erittäin hyvin.

Suurimmalla osalla vanhemmista on kuitenkin vähintään jonkin verran hankaluuksia työn ja perheen yhteensovittamisessa. Naisten ja miesten vastauksissa ei ollut eroa.

Sen sijaan vanhempien koulutustausta, lasten määrä ja vuorotyö vaikuttivat arvioihin. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevista lähes 40 prosenttia piti yhteensovittamista erittäin onnistuneena verrattuna korkea-asteen tutkinnon suorittaneisiin, joista näin ajatteli kolmannes.

Artikkelin mukaan yhteensovittaminen sujui useammin erittäin hyvin yhden kuin useamman lapsen perheissä. Vuorotyötä tekevillä tämä oli hankalampaa.

Helpotusta työaikajoustoilla ja liukumilla

Artikkeli kertoo, että perhemyönteiset työpaikat, joissa on mahdollista järjestellä työaikaa tarpeen niin vaatiessa, helpottavat lapsiperheiden arkea. Usein oman aseman vakiinnuttaminen työmarkkinoilla ja pikkulapsivaihe osuvat perheissä samaan aikaan. Se, minkä verran pystyy vaikuttamaan omaan työaikaansa, vaihtelee työn ja monien muiden olosuhteiden mukaan. Vuorotyö, yksinhuoltajuus tai lastenhoidossa auttavien sosiaalisten verkostojen puute aiheuttavat lisähaasteita työn ja perheen yhteensovittamiseen.

Artikkelissa esitetään, että lapsiperheiden vanhempien työn ja perheen yhteensovittamista voidaan helpottaa esimerkiksi erilaisin työaikajoustoin. Tällaisia esimerkkejä ovat osa-aikatyö ja etätyö, työaikaliukumat sekä mahdollisuus pitää vapaapäivä tai hoitaa lapsen asioita myös sellaisissa tilanteissa, joissa se vaatii vanhempien poistumista kesken työpäivän, kuten esimerkiksi lapsen neuvolakäynti tai päiväkodin keskustelut.

Artikkeli perustuu Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen yhteydessä vuonna 2018 toteutettuun lisätutkimukseen työn ja perheen yhteensovittamisesta. Kohderyhmänä oli 18 ̶ 64-vuotias väestö ja erityisesti alle 15-vuotiaiden lasten vanhemmat.

Haastatteluita saatiin 13  238 ja vastausosuus oli 93,5 prosenttia. Aineisto on painotettu iän, sukupuolen ja asuinpaikan perusteella vastaamaan koko väestöä.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Uusimmat Kotimaan uutiset