Korkein oikeus ottaa tänään kantaa Talvivaaran päästöihin – hovioikeus tuomitsi Pekka Perälle ehdollista vankeutta

HELSINKI

Korkein oikeus antaa tänään tuomion Talvivaaran kaivoksen jätevesisotkusta. Kaivos nousi otsikoihin vuonna 2012 jätevesipäästöjensä ja kipsisakka-altaan vuodon vuoksi. Sittemmin muun muassa kaivoksen natrium-, sulfaatti-, ja mangaanipäästöjä lähivesistöihin on puitu eri oikeusasteissa syyskuusta 2014 asti.

Viime vuoden maaliskuussa Rovaniemen hovioikeus totesi, että yhtiön johto oli vastuussa ympäristön turmelemisesta, koska se suhtautui piittaamattomasti lain säännöksiin ja viranomaisten määräyksiin.

Kaivoksen perustaja Pekka Perä tuomittiin hovissa ehdolliseen vankeuteen, ja johdolle jaettiin sakkotuomioita. Sakkotuomion saivat Talvivaara Sotkamon entinen toimitusjohtaja Harri Natunen ja entinen tuotantojohtaja Lassi Lammassaari.

Lammassaaren olisi hovioikeuden mukaan pitänyt huolehtia tuotantojohtajana siitä, että jäteveden koostumus ei ole ympäristöluvan vastainen. Perän olisi lisäksi täytynyt pitää huoli siitä, että jätevesiä olisi käsitelty oikein, jotta vuotoja ei pääse tapahtumaan.

Hovioikeuden mukaan piittaamattomalla toiminnalla aiheutettiin ympäristön pilaantumista ja muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista ja vaaraa terveydelle.

Yli 20:tä alkuainetta ympäristöön

Hovioikeuden mukaan kaivoksen natrium-, sulfaatti- ja mangaanipäästöt lähivesistöihin olivat erittäin suuria. Kaiken kaikkiaan ympäristöön pääsi yli 20:tä eri alkuainetta, erityisesti rautaa, mangaania, alumiinia, nikkeliä, sinkkiä, uraania, kobolttia ja kadmiumia.

Korkein oikeus ottaa kantaa siihen, onko kaivoksen ympäristölupahakemuksessa ilmoitettujen päästöarvioiden ylittäminen rikos ylipäätään, kun luvassa ei ole asetettu päästörajoja. Rovaniemen hovioikeus totesi, ettei ympäristölupa oikeuttanut päästöjä, kun toteutuneet päästöt poikkesivat olennaisesti ympäristölupaharkintaa varten ilmoitetuista tiedoista.

Hovin mukaan Perä ja Lammassaari laiminlöivät velvollisuutensa huolehtia siitä, että Talvivaaran ympäristölupahakemuksessa oli riittävät ja oikeat tiedot yhtiön kaivostoiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista. He eivät huolehtineet siitä että jäteveden ennakoidusta poikkeavan sulfaatti- ja natriumpitoisuuden syyt selvitetään ja ettei ympäristö pilaannu.

Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen toiminnasta vastaa tätä nykyä valtionyhtiö Terrafame. Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa esimerkiksi nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia kaivoksellaan ja metallitehtaallaan.

Terrafamesta osake-enemmistön omistaa Suomen Malmijalostus, joka on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Uusimmat Kotimaan uutiset