Kymmeniä vai satoja miljoonia euroja? Työnantajien ja työntekijöiden keskusjärjestöt arvioivat lakon vaikutuksia eri mittareilla

HELSINKI

Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat uudet lakkokierroksen myötä julkaisseet toisistaan merkittävästi eroavat laskelmat lakon kustannusvaikutuksista Suomen taloudelle.

Työnantajaliittojen keskusjärjestö EK on arvioinut, että vientiteollisuuden kolmipäiväisestä lakosta aiheutuu 200 miljoonan euron lovi Suomen bruttokansantuotteeseen (bkt) ja 500 miljoonan euron vähennys yritysten liikevaihtoon.

Järjestön laskelmat perustuvat jäsenliitoilta ja yrityksiltä saatuihin tietoihin lakon pysäyttämien toimintojen määrästä. Lisäksi Tilastokeskuksen tietojen avulla pyritään huomioimaan vaikutukset muille aloille.

–  Jos teollisuudessa ei valmisteta jotain, sitä ei voida myöskään kuljettaa, EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo STT:lle.

STTK: Tuotanto kirittävissä

Työnantajapuolen laskelmia kritisoi STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà. Vaikutuksia liikevaihtoon ja bkt:hen ei tulisi hänen mukaansa välttämättä lainkaan.

Yritykset voivat Lainàn mukaan paikata tuotannon menetyksen varastojen hyödyntämisellä sekä ennen lakkoa tai sen jälkeen tehtävillä ylityötunneilla. Jälkimmäisten kustannukset olisivat hänen mukaansa 26 miljoonaa euroa.

–  Raskas prosessiteollisuus ei pyöri sadan prosentin käyttöasteella, eli sielläkin pystyy kuromaan kolmen päivän tuotantoa umpeen, Lainà sanoo STT:lle.

EK:n Urrila pitää ajatusta yrityksille vieraana. Hänen mukaansa jatkuvasti käyvä prosessiteollisuus ei voi käyttää lisätyötunteja menetetyn tuotannon paikkaamiseen. Argumenttia varastojen käytöstä hän ei myöskään pidä vakuuttavana.

–  Varastolla voidaan vähentää vaikutusta siihen, miten vahinko näkyy asiakkaalla, mutta menetetty tuotanto on pysyvästi poissa, Urrila sanoo.

EK: Mainehaitat olennaisin vaikutus

Liikevaihdon kutistumista olennaisempana Urrila pitää lakon vaikutusta bkt:hen. Se on myös Lainàn mukaan jossain määrin hyvä mittari, jos se huomioi varastojen ja vapaan kapasiteetin käyttömahdollisuus. Näin ei hänen mukaansa kuitenkaan tehdä.

Vaikutuksista olennaisimpana Urrila pitää kuitenkin niitä, joita ei voi välittömästi arvioida: pitkän aikavälin vaikutuksia.

–  Kaikki häiriöt, jotka liittyvät toimintavarmuuteen, voivat vaikuttaa kielteisesti Suomeen investointikohteena, Urrila sanoo.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa