Kyselytutkimus: Noin neljännes suomalaisista arvioi kokevansa ilmastoahdistusta

HELSINKI

Noin neljännes suomalaisista arvioi potevansa ilmastoahdistusta, kertoo Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran teettämä kyselytutkimus.

Yhteensä 27 prosenttia tutkimukseen vastanneista arvioi, että sana ahdistus kuvaa heidän tuntemuksiaan ilmastonmuutoksesta erittäin tai melko hyvin. Eniten ahdistusta kokivat nuoret. Alle 30-vuotiaista peräti 38 prosenttia arvioi, että heillä on ilmastoahdistusta.

Kyselytutkimus kartoitti, millaisia tuntemuksia ilmastonmuutos herättää suomalaisissa.

Ahdistus ei ole kuitenkaan yleisin ilmastonmuutoksen aiheuttama tunne. Yleisin ilmastonmuutoksen herättämä tunne on kiinnostus, joka heräsi 58 prosentilla vastaajista. Seuraavaksi yleisimpiä olivat turhautuminen ja riittämättömyyden tunne, voimattomuus sekä toivo.

Vähiten ilmastonmuutoksesta syntyi lamaantuneisuutta, voimaantumista tai masentuneisuutta.

–  On rohkaisevaa, että vain hyvin harva suomalainen kokee lamaantuneisuutta ilmastonmuutoksen vuoksi, kertoo Sitran Kestävä arki -projektin johtaja Markus Terho rahaston tiedotteessa.

Terhon mukaan myönteiset tunteet lisäävät eniten ihmisten aktiivisuutta ongelman edessä. Hän kuitenkin lisää, että vaikeammat tunteet, kuten syyllisyys, pelko ja ahdistus saavat enemmistön tarttumaan toimeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Tutkimuksen raportissa kerrotaan myös, että valtaosa suomalaisista kokee olevansa ainakin jossain määrin onnellisia. Hyvin onnellisten ja onnellisten osuus vastanneista oli 55 prosenttia. Vähän tai ei lainkaan onnellisia oli hieman vajaa neljännes vastaajista.

Omat valinnat helpottavat ahdistusta

Peräti neljä viidesosaa ahdistusta tai muita vaikeita tunteita kokeneista kertoi, että he saivat kestävistä elämäntavoista apua näiden tunteiden hallintaan.

Tunteita helpottivat myös muun muassa luonnossa liikkuminen, aiheesta keskusteleminen, aiheeseen perehtyminen ja tiedonhankinta sekä liikunta.

Suomalaiset arvioivat näkevänsä ilmastonmuutoksen aiheuttamia tunteita enemmän muissa ihmisissä kuin itsessään.

Jopa 60 prosenttia suomalaisista arvioi nähneensä muissa ihmisissä skeptisyyttä, joka liittyy ilmastonmuutokseen. Epäuskoa koki toisissa näkevänsä vähän alle puolet vastanneista.

Nuoret puhuvat ilmastonmuutoksen aiheuttamista tunteista muita enemmän. Nuoremmat ikäluokat myös kokevat muita voimakkaammin, että ilmaston tila vaikuttaa heidän äänestyskäyttäytymiseensä. He löytävät myös muita helpommin helpotusta ahdistukseen sosiaalisesta mediasta.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS touko-kesäkuun vaihteessa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2070 yli 15-vuotiasta suomalaista TNS Gallup Forum -paneelissa.

Virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttia kumpaankin suuntaan.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi