Lainsäädännön arviointineuvosto: Lasten ja nuorten näkökulma unohdettu lastensuojelulain uudistuksessa – "Luonnoksessa on merkittäviä puutteita"

HELSINKI

Lasten ja nuorten näkökulma on unohdettu lastensuojeluasioiden valituslupauudistuksessa, katsoo lainsäädännön arviointineuvosto. Neuvoston mukaan uudistusta ja sen vaikutuksia on tarkasteltu lähinnä tuomioistuinjärjestelmän näkökulmasta.

Neuvoston mukaan hallituksen esityksessä ei ole tarkasteltu lastensuojelua, siihen liittyvää päätöksentekoa eikä tuomioistuinkäsittelyitä yhteiskunnallisesta näkökulmasta lasten ja nuorten kannalta.

Suomessa lastensuojeluasioita käsitellään hallinto-oikeuksissa, joiden päätöksistä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lastensuojelulakia ehdotetaan uudistettavaksi siten, että lastensuojeluasioissa korkeimmassa hallinto-oikeudessa otetaan käyttöön valituslupajärjestelmä.

Neuvosto muistuttaa, että etenkin tahdonvastaiset huostaanotot vaikuttavat syvästi lapsen kasvu- ja elinolosuhteisiin ja niillä puututaan voimakkaasti perusoikeuksiin. Arviointineuvoston mukaan tämän takia esityksessä pitäisi olla kuvaus siitä, kuinka lastensuojelujärjestelmän päätöksenteko toimii käytännössä.

–  Hallituksen esitys on selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu. Voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sen muutoksia on myös selostettu tiiviisti. Nykytilaa, ehdotettuja muutoksia ja uudistuksen vaikutuksia on kuitenkin selostettu pääosin tuomioistuinlaitoksen näkökulmasta, neuvosto toteaa.

Hallituksen esityksen mukaan muutoksen tavoitteena on kehittää korkeimman hallinto-oikeuden asemaa nykyistä enemmän hallintoa ja hallintotuomioistuimia ratkaisuillaan ohjaavan tuomioistuimen suuntaan.

Neuvoston mukaan hallituksen esityksessä ei ole käsitelty uudistuksen vaikutuksia osapuolten oikeudensaantimahdollisuuksien, koetun oikeudenmukaisuuden eikä perusoikeuksien näkökulmasta.

–  Oikeusturvan arviointi vaikuttaa jossain määrin tarkoitushakuiselta, kun valituslupajärjestelmän käyttöönotolla katsotaan olevan yksinomaan myönteisiä vaikutuksia asianosaisiin, neuvosto kritisoi.

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan esityksen vaikutuksia asianosaisiin ja heidän oikeusturvaansa pitää arvioida monipuolisemmin ja seikkaperäisemmin.

Arviointineuvoston mukaan luonnoksessa on merkittäviä puutteita.

–  Ilman puutteellisuuksien korjaamista on vakavasti harkittava, voiko esityksen antaa eduskunnan käsiteltäväksi, neuvosto katsoo.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa