Lapsen vuoroasuminen vanhempien eron jälkeen on nyt kirjattu lakiin

HELSINKI

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lakiuudistus tulee voimaan joulukuun alussa. Yksi keskeisistä muutoksista on se, että mahdollisuus lapsen vuoroasumiseen vanhempien eron jälkeen on nyt kirjattu lakiin.

Vuoroasuminen on viime vuosina yleistynyt. Arviolta kymmeniätuhansia lapsia ja nuoria asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona, esimerkiksi viikon kerrallaan. Tarkkaa tietoa ei kuitenkaan ole siitä, miten moni eroperhe on päätynyt vuoroasumiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tietojen mukaan 2010-luvulla sosiaalitoimessa vahvistetuista huoltajuussopimuksista noin 15 prosenttia sisältää vuoroasumisen. Määrä on noin 2  600 vuodessa.

Uudenkin lain mukaan lapsella voi olla vain yksi virallinen asuinpaikka. Se tulee kirjata vuoroasumista koskevaan sopimukseen.

Muuttoaikeista tulee ilmoittaa

Uutta on myös se, että lapsi voi saada tapaamisoikeuden muunkin erityisen läheisen ihmisen kanssa kuin vanhempien. Esimerkiksi lapsen isovanhempi voi olla tällainen henkilö. Tapaamisoikeuden vahvistaa tuomioistuin.

Lisäksi on mahdollista sopia oheishuollosta eli siitä, että vanhempien tai toisen vanhemman lisäksi myös joku muu henkilö on lapsen huoltaja. Aiemmin oheishuolto on ollut mahdollista vain tuomioistuimen määräyksellä.

Lakiuudistuksella on pyritty myös estämään sitä, että jompikumpi vanhemmista eron jälkeen tarkoituksellisesti vieraannuttaa lasta toisesta vanhemmasta. Tuomioistuin voi asettaa uhkasakon tapaamisoikeuden toteutumisen tehosteeksi.

Edelleen uusi laki velvoittaa vanhemman ilmoittamaan hyvissä ajoin toiselle vanhemmalle aikomuksestaan muuttaa, jos muutto vaikuttaa lapsen huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen. Poikkeuksena on tilanne, jossa muutto on välttämätön henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan vakavan uhan vuoksi.

Eduskunta hyväksyi lakimuutokset viime joulukuussa. Uudistukset vahvistettiin presidentin esittelyssä helmikuussa.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi