Mahdollinen kemianteollisuuden lakko alkaisi näkyä huoltoasemilla lakon loppupuolella

HELSINKI

Mahdollinen kahden viikon lakko kemianteollisuudessa alkaisi näkyä huoltoasemilla lakon loppupuolella, arvioi johtaja Hannele Jakosuo-Jansson Nesteeltä.

Hänen mukaansa mahdolliset vaikutukset näkyisivät sitä enemmän, mitä kauempana huoltoasema on pääkaupunkiseudulta ja jalostamoilta.

–  Pahimmillaan kahden viikon lakko vaikuttaisi niin kevyeen kuin raskaaseen kumipyöräliikenteeseen sekä meri- ja lentoliikenteeseen, Jakosuo-Jansson sanoo.

Myös lämmitysöljyn jakelu voi häiriintyä, jos lakko toteutuu. Liikenteen ja lämmityksen lisäksi teollisuuslaitokset käyttävät öljytuotteita.

Jakosuo-Janssonin mukaan Neste varautuu parhaillaan mahdolliseen lakkoon laatimalla suunnitelmia monella eri tasolla. Yhtiöllä on ryhmiä, jotka tekevät varautumissuunnitelmia sekä konserni- että liiketoimintatasolla.

–  Näitä linjataan tiiviissä yhteistyössä koko ajan, Jakosuo-Jansson kertoo.

Neste laatii erilaisia skenaarioita. Jakosuo-Jansson painottaa, että yhtiöllä pitää olla erilaisia vaihtoehtoja, joita päivitetään sen tiedon mukaan, mitä saadaan neuvottelupöydästä.

–  Operatiivisen toiminnan kannalta kriittisiä toimintoja pyritään myös rajaamaan, hän sanoo.

Neste aloittaa keskustelut luottamusmiesten kanssa rajauksista, jos näyttää siltä, että lakko toteutuu. Lakkoon liittyy Jakosuo-Janssonin mukaan operatiivisen toiminnan lisäksi turvallisuuskriittisiä toimintoja.

Metsäkone- ja rekkayritysten toiminta häiriintyisi

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén kertoo, että mahdollisella kahden viikon lakolla metsäteollisuudessa olisi ilman muuta suuria vaikutuksia.

Tuotannonmenetykset paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa sekä mekaanisessa metsäteollisuudessa saattaisivat nousta lähes miljardiin euroon.

Paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa menetykset kohdistuisivat lähinnä vientiin. Lakot sahoilla sekä puutuote- ja vaneriteollisuudessa vaikuttaisivat pitkittyessään mahdollisesti rakentamiseen myös kotimaassa. Lisäksi metsäkone- ja rekkayritysten toiminta häiriintyisi.

–  Kun tehtaat seisovat ja puuta ei tarvita, niin se alkaa ilman muuta vaikuttaa, Hollmén sanoo.

Hänen mukaansa logistiikka on nykyisin nopeaa ja tehtaille tulee satoja puukuormia päivittäin. Jos tuotanto pysähtyy, sillä on vaikutuksia koko toimitusketjuun.

Hollmén sanoo kuitenkin, ettei hän pysty arvioimaan yritysten varastotilannetta.

Metsäteollisuus neuvottelee paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa työehtosopimuksesta Paperiliiton kanssa. Mekaanisessa metsäteollisuudessa vastapuoli on Teollisuusliitto. Myös toimihenkilöitä edustava ammattiliitto Pro uhkaa metsäteollisuusyrityksiä kahden viikon lakolla.

Lakot alkaisivat porrastetusti 26. ja 27 tammikuuta. Niiden piirissä olisi liittojen tietojen mukaan yli 38  000 työntekijää. Lakot kohdistuisivat 110 tehtaaseen.

Työntekijät eivät ehkä kaipaa työnjohtajia

Pron mahdollinen lakko vaikuttaisi Teknologiateollisuuden mukaan työnjohtoon, toimistotehtäviin sekä suunnittelu- ja laboratoriotehtäviin.

–  Jos heitä jää lakkoon, heidän työnsä jää tekemättä, kertoo Teknologiateollisuuden neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi.

Tehtaista ja toimipaikoista riippuu, pysäyttääkö lakko niiden toiminnan. Ruohoniemen mukaan valtaosa toimipaikoista on sellaisia, että lakon vaikutukset jäisivät vähäisemmiksi. On kuitenkin toimipaikkoja, joissa vaikutukset olisivat nopeampia.

–  Lakkojen vaikutukset vaihtelevat tehtaittain ja toimipaikoittain merkittävästi, Ruohoniemi sanoo.

Hänen mukaansa on toimipaikkoja, joissa työntekijät pystyvät tekemään töitä ilman työnjohtajia. Hän arvelee, että ehkä työntekijät haluavatkin osoittaa kykenevänsä töihin ilman työnjohtoa.

–  On sellaisia tehtäviä, joissa ne voidaan korvata joillakin muilla henkilöillä.

Ruohoniemen mukaan mahdollista on myös se, että on tehtäviä, joita voidaan tehdä esimerkiksi konsernin muilla toimipaikoilla.

Pro uhkaa kahden viikon lakolla teknologiateollisuudessa, paperiteollisuudessa, kemianteollisuudessa, energia-alalla sekä kumi- ja lasikeraamisessa teollisuudessa. Sovittelun on määrä alkaa torstaina.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi