Merivoimien entinen esikuntapäällikkö sai sakot neljästä tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta – hovioikeuden mukaan Hirvonen hyväksyi oman poikansa palkankorotuksen

HELSINKI

Merivoimien entinen esikuntapäällikkö on tuomittu sakkoihin neljästä tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta. Helsingin hovioikeuden tuomion mukaan lippueamiraali Timo Hirvonen teki esteellisenä päätöksiä, jotka koskivat hänen läheisiään. Tapahtumat ajoittuvat vuosiin 2016–2018.

Tuottamuksellisuus tarkoittaa, että teko on tehty huolimattomuudesta.

Hovioikeus langetti Hirvoselle kurinpitorangaistuksen sijasta 20 päiväsakkoa. Hänen tuloillaan sakkosumma on 2  200 euroa.

Hovioikeuden mukaan Hirvonen oli esteellinen, kun hän rannikkolaivaston komentajana toimiessaan hyväksyi oman poikansa palkankorotuksen helmikuussa 2016. Hirvonen hyväksyi tuolloin esityksen kantahenkilökunnan henkilökohtaisista palkanosaprosenteista. Esitys koski useita henkilöitä, muiden muassa Hirvosen samassa joukko-osastossa palvellutta poikaa. Pojan palkka nousi hyväksymisen myötä.

Hovioikeuden mukaan palkanosan hyväksyminen on sinänsä ollut rutiininomainen toimi.

–  Toisaalta on otettava huomioon asian merkitys suhteessa puolustusvoimilta odotettuun luottamukseen, hallintosääntöjen noudattamiseen ja komentajan esimerkillisyyteen, toteaa hovioikeus tuomiossaan.

Hirvosen pojan palkankorotukseen liittyvää syytekohtaa lukuun ottamatta hovioikeuden tuomio oli yksimielinen. Vähemmistöön jääneet pitivät tekoa kokonaisuutena arvostellen vähäisenä ja katsoivat, että se ei olisi ollut rangaistava.

Hirvosen sotilasarvon takia syytteet käsiteltiin hovioikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena käräjäoikeuden sijaan. Asian ratkaisivat kolme hovioikeudenneuvosta ja kaksi sotilasjäsentä.

Vaimon siskon mies osastopäälliköksi

Hirvonen hyväksyi lisäksi Merivoimien esikuntapäällikkönä syyskuussa 2016 vaimonsa siskon miehen nimityksen Merivoimien esikunnan kanslian osastopäälliköksi. Vuonna 2018 Hirvonen kävi tämän kanssa kehityskeskustelun ja teki palkkausta koskevan suoritusarvioinnin. Hirvonen myös esitti miehelle Vapaudenristin kunniamerkkiä, jota ei kuitenkaan myönnetty.

Hirvonen kiisti oikeudessa, että hänen toiminnallaan olisi ollut vaikutusta vaimon siskon miehen esittämiseen osastopäälliköksi. Miestä oli suunniteltu osastopäälliköksi jo ennen kuin Hirvonen aloitti esikuntapäällikkönä. Hovioikeuden mukaan Hirvosen vahvistaminen ja hyväksyntä oli kuitenkin olennainen osa menettelyä, jonka lopputuloksena miestä esitettiin tehtävään.

Hovioikeuden mukaan Hirvonen oli tietoinen sukulaisuussuhteestaan nimitettävään ja hänellä oli mahdollisuus esimerkiksi siirtää vahvistamis- ja hyväksymisasia sijaiselleen.

Hovioikeus: hallintolakia tulee noudattaa

Hovioikeuden mukaan Hirvonen toimi huolimattomuuttaan palvelusvelvollisuutensa vastaisesti osallistuessaan asioiden käsittelyyn esteellisenä. Hovioikeus katsoi, ettei mikään neljästä teosta ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen, kun otetaan huomioon Hirvosen asema ja tehtävä korkea-arvoisena upseerina sekä toiminnan vaikutus puolustusvoimien asianmukaiseen toimintaan, päätöksenteon puolueettomuuteen ja niitä kohtaan tunnettavaan luottamukseen.

Hirvosen puolustus nosti oikeudenkäynnissä esiin sen, että Pääesikunnan oikeudellinen osasto antoi vasta joulukuussa 2019 – Hirvosen esitutkinnan aikana – käskyn hallintolain esteellisyyssäännösten huomioon ottamisesta virkamiehen toiminnassa. Myös esteellisyyteen liittyvään koulutukseen kiinnitettiin Puolustusvoimissa huomiota vasta Hirvosen tapauksen myötä.

Hovioikeuden mukaan Hirvosen olisi kuitenkin pitänyt tuntea hallintolaki ja noudattaa sitä. Puolustusvoimien yleinen palvelusohjesääntö ei hovioikeuden mukaan sisällä riittävän tarkkaa ohjeistusta esteellisyydestä.

–  Hallintolaissa on täsmällisesti ja tarkkarajaisesti säädetty esteellisyydestä sekä kielletty virkamiestä osallistumasta asian käsittelyyn esteellisenä, todetaan tuomiossa.

STT:n tietojen mukaan Hirvosta ei marraskuussa 2018 valittu Merivoimien komentajaksi esteellisyysepäilyn takia.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa