Pekka Katajan murhan yrityksestä syytetyllä miehellä ei ollut motiivia ilman Teemu Torssosta, KRP sanoo

HELSINKI

Keskusrikospoliisi (KRP) ei esitutkinnassaan löytänyt perussuomalaisten Pekka Katajan murhan yrityksestä syytetylle miehelle motiivia, joka ei liittyisi perussuomalaisista potkut saaneeseen Teemu Torssoseen.

Esitutkinnan perusteella syytetyllä miehellä ja Katajalla ei ollut yhteyttä toisiinsa.

–  He eivät ole tunteneet toisiaan eikä heillä ole ollut siten myöskään mitään keskinäisiä erimielisyyksiä politiikassa tai millään muullakaan elämänalueella. Esitutkinnassa ei ole tullut esille, että (syytetyllä) olisi ollut teolle joku oma tai Torssoseen liittymätön motiivi, esitutkintapöytäkirjassa sanotaan.

Tutkinnassa taltioitiin useita Torssosen kirjoituksia ja videotallenteita, joilla tämä KRP:n mukaan purkaa ajatuksiaan ja katkeruuttaan perussuomalaisten puolueen piirin ja erityisesti vaalipäällikkö Katajan toimintaan. KRP sanoo, että niistä on havaittavissa Torssosen "jopa pakkomielteiseksi katsottava" suhtautuminen tapahtuneisiin asioihin ja erityisesti Katajaan.

KRP:n mukaan Torssosella on ollut tukenaan joukko samoin ajattelevia, poliittisesti katsoen osin äärioikeistolaisiksi katsottavia ihmisiä ja ryhmittymiä, jotka eivät ole olleet tyytyväisiä perussuomalaisten toimintaan. Syytetty mies on jakanut ajatuksiaan myös äärioikeistolaisella Red Ice -videokanavalla.

–  Esitutkinnassa ilmi tulleen perusteella on myös syytä epäillä (syytetyn) olleen valmis toimimaan Torssosen hyväksi muutoksen aikaansaamiseksi ja yhteisesti tärkeäksi koetun asian eteenpäin viemiseksi, KRP sanoo.

Torssonen kiisti syytetyn merkittävän taustaroolin

Syytetty asui Jyväskylässä 2010-luvun alkuvuosina ja tutustui Torssoseen vuonna 2012 perussuomalaisten toiminnan kautta. KRP:n mukaan syytetty tuli mukaan Torssosen poliittiseen tukiryhmään viimeistään vuonna 2017 ja on ollut erittäin merkittävässä asemassa Torssosen poliittisen toiminnan taustalla sekä aktiivisesti vaikuttanut siihen.

KRP:n mukaan syytetty tuotti ja muokkasi yhdessä Torssosen kanssa sisältöä kirjoituksiin, joita Torssonen esitti eri yhteyksissä muun muassa vaaliehdokkuuksiin liittyen.

–  (Syytetyn) ja Torssosen välisistä viesteistä ja lukuisista sähköposteista voidaan päätellä, että (syytetyllä) on ollut vahvasti ohjaava vaikutus Torssosen kirjoituksiin ja tämän julkisuudessa esittämiin mielipiteisiin. Useassa viestissä on havaittavissa (syytetyn) pyrkimys ohjata Torssosen kirjoituksia ja sanamuotoja paremmin ”kohderyhmille” sopivaksi, esitutkintapöytäkirjassa sanotaan.

KRP:n mukaan sähköposteista on myös pääteltävissä, että Torssosen menestyminen poliittisessa urakehityksessään olisi molempien miesten yhteisenä tavoitteena ja tarkoituksena. Kuulusteluissa syytetty kertoi, että hänen tehtävänään oli sisällön tuottaminen Torssosen poliittisiin ehdokkuuksiin liittyen.

–  Lähinnä kirjoitin puhtaaksi hänen vaaliteemojaan, esimerkiksi nuorten hyvinvoinnista tai eläintensuojelusta ja muista erilaisista teemoista, syytetty kertoi kuulusteluissa, kun häneltä kysyttiin tehtävistään Torssosen eduskuntavaaliehdokkuuden tukiryhmässä.

Torssosen mukaan syytetyn vastuulla oli varainkeruu eduskuntavaaliehdokkuuteen liittyen, mutta tällä ei ollut mitään "varsinaista roolia" hänen taustallaan.

Kataja nimettiin pääroistoksi löytyneissä papereissa

Tutkinnassa löydettiin kaksisivuinen asiakirja, jossa oli listattu keskisuomalaisten perussuomalaisten poliitikkojen nimiä ja kuvia osoitetietoineen. Pekka Katajan ja toisen piirijärjestön johtohahmon Tapani Mäen kohdalle oli kirjoitettu "pääroistot", muiden kohdalle "kätyrit" ja "hyväuskoiset hölmöt/petturit".

Torssonen myönsi esitutkinnassa, että asiakirja on mahdollisesti hänen tekemänsä.

–  Tässä on henkilöitä, jotka ovat olleet siinä huonon kulttuurin toiminnassa mukana. Siinä oli jossakin vaiheessa ajatus saada siihen Jyväskylän yhdistyksen jäseniä, jotka ovat sen paremman toimintakulttuurin kannalla. Voi olla, että siinä on ollut esillä nämä paperit tällaisessa yhteydessä niille ihmiselle kerrottavaksi, että pystyisivät äänestyksissä ja muussa vaikuttamaan siten, että poliittiset valtasuhteet kääntyisivät siten, että paremman toimintakulttuurin ihmisiä tulisi enemmän, Torssonen sanoi kuulustelussa.

KRP: Torssonen suunnitteli "eliittijoukon" luomista taustalleen

Kotietsinnässä Torssoselta löytyi kirjoituksia, joissa hän KRP:n mukaan käsittelee suunnitelmiaan YL-nimiseen ryhmään liittyen. YL:n tehtäviksi listataan suomalaisen ja skandinaavisen kulttuurin, perinnön, juurien ja identiteetin turvaaminen ja vaaliminen, "jotta voimme elää suomalaisina miehiä elämää, johon kuuluvat kunnia, toveruus, oikeudet ja velvollisuudet".

Papereissa lukee myös muun muassa, että "Nyt toimimme paljon urbaaniympäristössä, sissiarmeijatoimintaan ehkä n. 90 %. Tärkeä aspekti kuitenkin tulevaisuuteen valmistautuminen".

–  Kirjoituksista voi päätellä, että Torssosen suunnitelmissa on ollut luoda vahvasti toisiin jäseniin sitoutunut ja rankkoihinkin fyysisiin suorituksiin sekä maastoharjoituksiin kykenevä ”eliittijoukko”. Torssosen itsensä piirtämässä kaaviokuvassa YL kuvataan sissiarmeijaksi, rikollisjärjestöksi, yhteiskunnalliseksi salaseuraksi, kansalaisaktivistien liikkeeksi ja yhteiskunnaksi yhteiskunnan sisällä, KRP sanoo.

Kirjoituksissa mainitaan eritasoisia jäsenyyksiä, kuten jäsen, haamujäsen, senioriryhmä, tukitiimi, naisosasto, eliittijäsen ja kunniajäsen. Esimerkiksi haamujäsen olisi kirjoitusten mukaan "jäsen joka on salainen (esim. viranomaisten vuoksi ja/tai edesauttaa tärkeitä ja olennaisia asioita yhteiskunnan sisällä parlamentaarisesti, pv:ssä, poliisissa tms.)"

Jäsenyyksille on kirjattu erilaisia tehtäväkuvauksia ja vaatimuksia, kuten fyysisiä testejä.

–  Edellä mainitusta voidaan päätellä, että Torssosen pyrkimyksenä on ollut jo aikaisessa vaiheessa luoda itselleen hierarkkisesti järjestäytynyt taustajoukko, joka olisi tarvittaessa valmistautunut jopa äärimmäisiin keinoihin tavoitteidensa saavuttamiseksi, KRP katsoo.

"Älä kantele viranomaisille"

Käsinkirjoitetuissa papereissa on myös säännöiltä vaikuttava listaus, jossa lukee esimerkiksi "Älä kantele viranomaisille", "Järjestötatuoinnin saa ottaa 5 vuoden jäsenyyden jälkeen" ja "Älä puhu mitään ylimääräistä järjestöstä äläkä varsinkaan sen sisäisistä asioista ulkopuolisille".

Torssosen mukaan kirjoituksissa oli kyse enemmän "larppauksesta ja epärealistisesta kaavailusta".

–  Siinä oli jotenkin ajatuksena esimerkiksi yhteiskunnan ulkopuolella toimiva jonkinlainen yhteisö, jos asiat menevät Suomessa huonosti ja tämä yhteisö voisi toimia jotenkin yhteiskunnan ulkopuolella. Itse en ole ollut tällaisen jäsen eikä minun tiedossani ole, että kukaan olisi ollut jäsen, Torssonen sanoi.

Hän muisti olleensa mukana ainakin, kun toiminnalle oli mietitty nimiä. Papereihin ehdotuksiksi on listattu muun muassa Tapion miehet, Ukon soturit ja Sinivalkoisten susien veljeskunta.

–  Jotain juoksutreenejä muistaakseni saattoi olla ja oliko jotain kodalla tulistelua, mutta muuta erityisempää toimintaa ei ole siinä juurikaan ollut. Lähdin itse politiikkaan vahvemmin mukaan ja tuo vähäinenkin toiminta osaltani loppui, Torssonen sanoi.

Kommentoi


Luetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa