Pientä tyttöä ei voi palauttaa Somaliaan ennen kuin on selvitetty, uhkaako häntä siellä silpominen – KHO palautti asian Migrin käsiteltäväksi

HELSINKI

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on linjannut, että pientä tyttöä ei voida palauttaa Somaliaan ennen kuin on selvitetty, joutuisiko hän siellä silpomisen uhriksi. Sukuelinten silpominen on ajantasaisen maatiedon mukaan Somaliassa erittäin yleinen käytäntö ja uhkaa siellä lähes kaikkia tyttöjä ja naisia, KHO toteaa.

Äiti haki Suomesta turvapaikkaa ja oleskelulupaa vuonna 2015 syntyneen tyttärensä kanssa. Maahanmuuttovirasto (Migri) hylkäsi hakemuksen ja päätti käännyttää äidin ja lapsen takaisin Somaliaan.

Äiti valitti käännytyspäätöksestä KHO:hon ja vetosi siellä uutena seikkana pelkoon siitä, että Somaliassa hänen tyttärensä sukuelimet silvotaan ja hänelle itselleen tehdään niin sanottu reinfibulaatio. Reinfibulaatiolla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa naisen häpyhuulet ommellaan yhteen synnytyksen jälkeen.

Hallinto-oikeus oli aiemmin hylännyt äidin valituksen.

Silpomisen uhka olisi pitänyt selvittää ilman huoltajan vaatimusta

KHO toteaa, että vaikka lähtökohtaisesti suojelun tarpeen perusteet pitäisi esittää jo alkuperäisessä hakemuksessa, on ymmärrettävää, että äiti kertoi asiasta vasta myöhemmin.

Oikeus kuitenkin toteaa, että turvapaikkaa hakevalla ei välttämättä ole tietoa siitä, että sukuelinten silpominen loukkaa ihmisoikeuksia ja sen uhka on merkityksellinen seikka arvioitaessa naisen kansainvälisen suojelun tarvetta.

–  Aiheen arkaluonteisuudesta johtuen silpomisen oma-aloitteinen puheeksi ottaminen voi myös olla hakijalle vaikeaa. Edellä todettuun nähden ja asiassa saatu selvitys huomioon ottaen, naisella katsottiin olleen hyväksyttävä syy uuden turvapaikkaperusteen esiin tuomiselle vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa, KHO toteaa.

KHO toteaa, että Migrin olisi viran puolesta pitänyt selvittää, onko lapsi vaarassa joutua silpomisen uhriksi.

–  Arviointi olisi siis tullut suorittaa siitä riippumatta, oliko lapsen huoltaja vedonnut tähän seikkaan.

KHO:n päätöksellä asia palautuu Migriin.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa