Poliisihallitus: Rikollisjärjestö United Brotherhoodin tunnusten ja jopa punamustan väriyhdistelmän käyttö voi johtaa rikosepäilyyn

HELSINKI

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi perjantaina rikollisjärjestö United Brotherhoodin ja sen alaisuudessa toimivan Bad Unionin väliaikaiseen toimintakieltoon. Poliisihallitus (Poha) on päätöksen tiimoilta antanut tänään poliisilaitoksille ohjeen, jonka mukaan jengin tunnusten käyttö julkisella paikalla voi olla syy rikosepäilylle.

–  Poliisihallitus katsoo, että United Brotherhoodin ja Bad Unionin tunnuksien tai niiden muunnelmien käyttäminen erityisesti yleisillä paikoilla voidaan katsoa sellaiseksi yhdistysten edustamiseksi tai sen puolesta toimimiseksi, jossa on lähtökohtaisesti syytä epäillä laittoman yhdistystoiminnan harjoittamista, sanotaan ohjeessa.

Linjaus koskee paitsi United Brotherhoodin ja sen alajengin, myös Rogues Galleryn, Natural Born Killersin (NBK) ja M.O.R.E. -jengin (Me olemme rikollisten eliittiä) tunnuksia. Rogues Gallery, NBK ja M.O.R.E. yhdistyivät vuonna 2010 United Brotherhoodiksi.

Varsinaisten tunnusten lisäksi pelkkä United Brotherhoodin punamusta tunnusväritys voi Poliisihallituksen mukaan olla syy epäillä rikosta, sillä se voi toimia vaikutusvallan ilmaisemisena tai painostuskeinona esimerkiksi vankilassa.

–  Tällaisissa tapauksessa asiayhteydestä riippuen puna-mustan väriyhdistelmän käyttäminen voidaan tulkita laittoman yhdistystoiminnan harjoittamiseksi samoin perustein kuin varsinaisten tunnusten käyttö.

Päätös väliaikaisesta toimintakiellosta on osa oikeusprosessia, jossa viranomaiset vaativat UB:ta lakkautettavaksi.

Kerhotilojen käyttämistä voidaan pitää kiellon rikkomisena

Pohan linjaus ottaa kantaa myös United Brotherhoodin kerhotiloihin, joita on jengin käytössä usealla paikkakunnalla. Tilojen käyttöä voidaan Pohan mukaan pitää kiellon rikkomisena.

–  Näiden tai muiden vastaavien tilojen käyttäminen tai uusien hankkiminen kokoontumista varten voidaan katsoa väliaikaispäätöksessä kielletyn yhdistystoiminnan jatkamiseksi tai tietyissä olosuhteissa jopa rangaistavaksi yhdistyksen kokouksen toimeenpanemiseksi.

Päätöksessä huomautetaan kuitenkin, ettei päätös kiellä UB:n jäseniä olemasta tekemisissä keskenään.

–  Kokoontumisen osalta poliisin tekemät havainnot kokoontumisen luonteesta kielletyn yhdistystoiminnan jatkamisena ovat erityisen keskeisiä koska edellä mainittu kieltopäätös ei kiellä jäsenten kanssakäymistä tai yhteydenpitoa.

Päätöksen ohessa poliisi muistuttaa Exit-ohjelmasta, jonka tarkoituksena on tukea ihmisiä, jotka haluavat irtautua järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Käräjäoikeus: UB on valtakunnallisesti toimiva järjestäytynyt rikollisryhmä

Käräjäoikeuden perjantaisen päätöksen mukaan lakkauttamista koskevassa oikeudenkäynnissä on tähän mennessä osoitettu, että United Brotherhood toimii lain ja hyvän tavan vastaisesti.

– UB:n toiminnassa on tehty suuri määrä rikoksia, pyritty hallitsemaan muuta vankiyhteisöä ja hankkimaan jäsenille hyötyä laittomin keinoin sekä myös painostamaan vankiloiden henkilökuntaa toiminaan UB:ta hyödyttävällä tavalla, oikeus toteaa päätöksessään.

UB:n tyypillisiä rikoslajeja ovat keskusrikospoliisin mukaan huumausaine-, kiristys- ja ampuma-aserikokset.

Oikeuden mukaan UB on valtakunnallisesti toimiva järjestäytynyt rikollisryhmä, joka toimii hierarkkisesti ja sotilaallista organisaatiota imitoivalla tavalla. Tätä ilmentävät muun muassa UB:n ja BU:n yhtenäiset tunnukset.

– Jäsenten välillä vallitsee käskyvaltasuhde ja sääntöjä on noudatettava. UB:n ja BU:n jäsenet ovat lisäksi jatkuvasti olleet varustautuneita ampuma-aseilla, päätöksessä sanotaan.

Käräjäoikeus toteaa näytetyksi, että UB:n toiminta täyttää kielletyn yhdistyksen tunnusmerkit kuuliaisuusvelvollisuuden, joukkomuodostelmiin tai ryhmityksiin jakautumisen sekä aseistautumisen osalta.

– UB ja BU ovat siten tässä vaiheessa osoitettu riittävällä todennäköisyydellä olevan mainitun pykälän nojalla kiellettyjä rekisteröimättömiä yhdistyksiä, oikeus toteaa.

Jengin johtaja väittää toiminnan jo loppuneen, mutta vastustaa silti lakkauttamista

Jengi on vastustanut lakkauttamista ja väliaikaista toimintakieltoa. United Brotherhoodin johtajana pidetyn miehen puolustus vetoaa muun muassa siihen, että jengi on jo lopettanut itse toimintansa.

Oikeus ottaa myöhemmin kantaa siihen, voidaanko UB:n omaa lopettamisilmoitusta pitää luotettavana. Varsinaista lakkauttamista käsitellään siis käräjäoikeudessa vielä keväällä.

UB:n johtajana pidetty Tero Holopainen on myös kiistänyt sen, että UB:n ja BU:n toiminnan tarkoitus olisi tehdä rikoksia.

– Henkilöt tekevät mahdollisesti rikoksia, ei rekisteröimätön yhdistys. Vankilaan joutuneiden jäsenten tukeminen ei osoita rikollisen menettelyn hyväksymistä, vaan pikemminkin lähimmäisen rakkautta ja hyvää tahtoa, on vastaajapuoli oikeudessa vedonnut.

Viranomaisten mukaan UB on Suomen vahingollisin rikollisryhmä.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi