Suomelle suosituksia rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi

HELSINKI

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ECRI esittää Suomelle joukon suosituksia rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa pitäisi laajentaa ja tasa-arvovaltuutetun resursseja lisätä. Lisäksi rasistisen ja homo- ja transfobisen vihapuheongelman ratkaisemiseksi pitäisi laatia strategia.

Euroopan neuvoston alainen elin julkaisi tiistaina Suomea koskevan viidennen raporttinsa.

Suomi saa tunnustusta jo tehdyistä ja meneillään olevista toimenpiteistä. Samalla ECRI esittää Suomelle 20 suositusta rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi.

Suosituksen mukaan yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaan sisältyisi jatkossa oikeus tutkia yksittäisiä, väitettyä työelämän syrjintää koskevia tapauksia ja oikeus nostaa kanteita tuomioistuimessa omasta aloitteestaan. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulisi myös avata paikallisia ja alueellisia toimistoja ja turvata niille riittävät resurssit.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle tulisi puolestaan antaa valtuuksia käsitellä työelämän syrjintää koskevia valituksia ja toimivaltaa myöntää korvauksia syrjinnän uhreille. Lautakunnan resursseja pitäisi myös lisätä huomattavasti.

Poliisin tulisi paremmin vastata väestön monimuotoisuutta

Rasistisen ja homo- ja transfobisen vihapuheongelman ratkaisemiseksi pitäisi ECRI:n mukaan laatia kattava strategia, johon kuuluisi muun muassa laaja tiedonkeruujärjestelmä. Samalla lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen koulutusta tulisi laajentaa vihapuheen ja viharikosten osalta.

Suosituksiin sisältyy myös poliisista ja syyttäjäviranomaisista riippumaton elin, joka tutkisi väitettyjä rotusyrjintä- ja poliisin väärinkäytöstapauksia. Poliisin monimuotoisuutta tulisi myös lisätä heijastamaan paremmin väestön monimuotoisuutta.

Komissio toistaa aiemmissa raporteissa esittämänsä suosituksen johdonmukaisesta ja kattavasta tietojen keräämisestä muun muassa etnisen alkuperän, kielen, uskonnon, sukupuolen ja kansalaisuuden perusteella. Riittävää rahoitusta suositellaan Suomen romanipoliittiselle ohjelmalle ja saamelaiskulttuurin tuntemuksen lisäämiseksi väestön keskuudessa. Translakia ECRI haluaisi muuttaa poistamalla vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä.

Suosituksissa tarkastellaan myös perheenyhdistämistä koskevia määräyksiä perheenyhdistämisen helpottamiseksi ja arvioidaan kotouttamisen toimintasuunnitelmaa.

Viidennen valvontakierroksen raportin suosituksista ECRI nostaa erityiseen seurantaan tietyt suositukset, joiden täytäntöönpanoa pidetään ensisijaisena. Komissio tarkastaa viimeistään kahden vuoden kuluttua, miten suositukset on toteutettu.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi