Korkein oikeus piti Talvivaara-johtajien ympäristörikostuomiot ennallaan – päästöt olivat kymmeniä kertoja suuremmat kuin viranomaisille ilmoitettiin

HELSINKI

Korkein oikeus (KKO) päätti pitää Talvivaara-johtajien ympäristörikostuomiot ennallaan. Kaivos nousi otsikoihin vuonna 2012 jätevesipäästöjensä ja kipsisakka-altaan vuodon vuoksi. Sittemmin muun muassa kaivoksen natrium-, sulfaatti-, ja mangaanipäästöjä lähivesistöihin on puitu eri oikeusasteissa syyskuusta 2014 asti.

Viime vuoden maaliskuussa Rovaniemen hovioikeus totesi, että yhtiön johto oli vastuussa ympäristön turmelemisesta, koska se suhtautui piittaamattomasti lain säännöksiin ja viranomaisten määräyksiin.

Kaivoksen perustaja Pekka Perä tuomittiin hovioikeudessa ehdolliseen vankeuteen törkeästä ympäristön turmelemisesta. Sakkotuomion saivat Talvivaara Sotkamon entinen toimitusjohtaja Harri Natunen ja entinen tuotantojohtaja Lassi Lammassaari.

Ympäristöluvan arvion ylittäville päästöille ei ollut lupaa

Korkeimmasta oikeudesta valitusluvan saaneiden Perän ja Lammassaaren tuomioita ei muutettu. Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitä, onko ympäristölupahakemuksessa arvioitujen jätevesipäästöjen ympäristölle haitallisten aineiden määrien ylittäminen rikollista, kun ympäristöluvassa ei ole asetettu aineille tarkkoja päästörajoja.

Nyt KKO linjasi, että on.

–  Talvivaaran toimintaa koskeva lupaharkinta on perustunut niihin tietoihin, joita yhtiö on tulevasta toiminnastaan antanut. Talvivaaran toiminnassa ei ole voitu pitää yhtiölle myönnetyn luvan mukaisena hakemuksessa ilmoitettuun ja luvan kertoelmaosaan kirjattuun nähden useita kymmeniä kertoja suurempia sulfaatti-, natrium- ja mangaanipäästöjä, oikeus totesi.

Korkein oikeus päätteli, ettei Talvivaaran kaivoksella ollut ympäristölupaa kaikille päästöilleen.

–  Perä ja Lammassaari ovat päästäneet ympäristöön ainetta lupaehtojen vastaisesti ja ilman laissa edellytettyä lupaa ympäristön turmelemisrikoksen tunnusmerkistössä tarkoitetulla tavalla, oikeus katsoi.

Yli 20:tä alkuainetta ympäristöön

Hovioikeuden mukaan kaivoksen natrium-, sulfaatti- ja mangaanipäästöt lähivesistöihin olivat erittäin suuria. Kaiken kaikkiaan ympäristöön pääsi esimerkiksi kalastajien, paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten harmiksi yli 20:tä eri alkuainetta, erityisesti rautaa, mangaania, alumiinia, nikkeliä, sinkkiä, uraania, kobolttia ja kadmiumia.

Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen toiminnasta vastaa tätä nykyä valtionyhtiö Terrafame. Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa esimerkiksi nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia kaivoksellaan ja metallitehtaallaan.

Terrafamesta osake-enemmistön omistaa Suomen Malmijalostus, joka on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Uusimmat Kotimaan uutiset