Tukes: Lähes puolessa testatuista tatuointi- ja kestopigmenttiväreistä löytyi terveydelle vaarallisia aineita

HELSINKI

Lähes puolesta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testauttamissa tatuointi- ja kestopigmentointiväreistä on löytynyt terveydelle vaarallisia aineita, virasto kertoo tiedotteessaan.

Tukes selvitti yhteensä 20 värin turvallisuutta. Väreistä 6 oli tarkoitettu pigmentointiin ja loput 14 olivat tatuointivärejä. Kaikkiaan kahdeksassa värissä oli kemikaaleja, jotka saattavat aiheuttaa syöpää tai haitata lisääntymistä. Näissä tuotteissa testattujen aineiden pitoisuudet ylittivät Euroopan neuvoston tatuointi- ja kestopigmentointivärejä koskevan suosituksen enimmäispitoisuusrajat.

Värit sisälsivät viraston mukaan muun muassa erilaisia aromaattisia amiineja tai raskasmetalleja.

Valvontahankkeessa testatut värit hankittiin kotimaisilta yrityksiltä, yhdestä EU-alueelle sijoittuneesta verkkokaupasta ja yhdestä EU:n ulkopuolisesta verkkokaupasta. Virasto on ollut yhteydessä vaaralliseksi havaittuja värejä kaupanneisiin yrityksiin ja kehottanut yrityksiä vetämään tuotteet myynnistä.

Tukesin ylitarkastajan Jussi Ollikan mukaan kaupoista on oltu heihin jo yhteydessä ja ne ovat alkaneet toimet tutkimuslöydösten vuoksi. Ylitarkastajan mukaan väreistä pari on kuitenkin sellaisia, jotka ovat peräisin EU-alueen ulkopuoliselta toimijalta, eikä tämän tarvitse noudattaa EU-säädöksiä ja Tukesin tiedoksiantoja. Heillekin on asiasta kerrottu.

Suomalaisviranomaiset eivät ole tätä ennen testanneet tatuointi- ja kestopigmentointivärejä. Ollikan mukaan muualla Euroopassa on kuitenkin tehty aiemmin vastaavanlaisia selvityksiä ja esimerkiksi Ruotsissa näitä värejä on tutkittu viime vuonna. Sekä Ruotsin että EU:n löydökset vastaavat pitkälti Tukesin tutkimustuloksia.

Johtopäätöstä eri värisävyjen vaarallisuudesta ei voi tehdä

Ollikan mukaan ei ole tiedossa, kuinka laajasti tutkimuksissa vaarallisiksi todettuja värejä on Suomessa käytössä.

–  Tiedämme, että osa näistä ei ole vielä päätynyt jakeluketjuun, mutta jakelijat ja maahantuojat ovat toimittaneet osan jo eteenpäin. Tiedossa ei ole, onko niitä käytetty vielä tatuointiin, Ollikka kertoo STT:lle.

Ollikan mukaan tutkitut värit ovat tuotemerkkeinä vanhoja, mutta Tukesin tutkimustulokset sen sijaan ovat eräkohtaisia.

Tukesin tietoon ei ole tullut tapauksia, joissa tatuointiväreistä olisi aiheutunut vakavia vaikutuksia ihmisten terveydelle. Ollikan mukaan tämä tieto ei tosin välttämättä heille kantaudukaan, vaan se tulee ensisijaisesti terveydenhuollon toimijoille.

Valtaosa terveydelle vaarallisia aineita sisältäneistä väreistä on mustan sävyjä. Joukossa on kuitenkin myös muun muassa oranssin ja purppuran värisiä tuotteita, Ollikka kertoo.

–  Musta on varmastikin yleisin väri, ja mustia tuotteita on markkinoilla lukumääräisesti enemmän, Ollikka kertoo.

Näiden tutkimustulosten pohjalta ei Ollikan mukaan voi tehdä suoraan johtopäätöstä siitä, aiheutuuko joistain värisävyistä suurempi riski kuin toisista.

Riskialttiita tuotteita voi tarkastella EU:n laajuisesta julkisesta Safety Gate-järjestelmästä, jossa on myös aiemmin raportoitu väriaineiden terveysriskeistä muualta EU:sta.

Varmista, että tatuoijan värit ovat testattuja ja turvallisia

Viraston mukaan vain osa aineista jää tatuointikohtaan. Suuri osa sen sijaan kulkeutuu eri puolille elimistöä, ja aineille altistuminen voi kestää koko eliniän.

–  Tatuointiväreissä käytettyjä aineita ei ole alun perin suunniteltu pistettäväksi ihon sisään, eikä niiden turvallisuutta ole juurikaan tutkittu tässä käyttötarkoituksessa, kertoo Tukesin ylitarkastaja Petteri Talasniemi tiedotteessa.

–  Riittämättömien tutkimustietojen vuoksi turvallisen pitoisuusrajan asettaminen ei usein ole mahdollista, hän jatkaa.

Värien sisältämät herkistävät ja ärsyttävät aineet voivat aiheuttaa allergista kosketusihottumaa ja muita paikallisia ihoreaktioita.

Sen sijaan tatuointivärien ja syövän yhteyden kohdalla tutkimustieto on riittämätöntä. Tämän vuoksi varmaa tietoa yhteydestä ei ole. Talasniemen mukaan syöpä- ja lisääntymisvaarallisista aineista aiheutuvia terveysriskejä ei voi kuitenkaan sulkea pois.

Virasto ohjeistaa muun muassa, että ennen tatuoinnin ottamista asiakkaan tulisi varmistaa tatuoijalta, että hänen käyttämänsä värit ovat testattuja ja turvallisia.

EU:ssa on valmisteilla tatuointi- ja kestopigmentointivärejä koskeva uusi lainsäädäntö. Näille väreille ei ole aiempaa unionin laajuista lainsäädäntöä.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Uusimmat Kotimaan uutiset