Työnantajat suhtautuvat myönteisesti isyysvapaisiin, vaikka työjärjestelyt voivat olla hankalia

HELSINKI

Työnantajien tai esimiesten vastustus estää vain harvoin isien pitkät isyysvapaat.

–  Isät kertovat melko usein hyvinkin myönteisestä suhtautumisesta isien vapaisiin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Johanna Närvi sanoo.

Vanhempien vapaasti jaettavissa olevan vapaan pitää kuitenkin yleensä edelleen äiti. Kelan tilastojen mukaan vuonna 2016 syntyneiden lasten isät pitivät vanhempainvapaista vain alle kymmenen prosenttia.

Isät pitivät viime vuonna isyys- ja vanhempainvapaita keskimäärin 36 arkipäivää. Yli kaksi kolmasosaa pitää vapaata lapsen syntymän jälkeen samaan aikaan kuin äiti. Alle puolet piti itsenäistä vapaata äidin palattua töihin. Neljäsosa isistä ei pitänyt vapaata lainkaan.

Tutkija arvioi, että isien vähäisten isyysvapaiden takana ovat näkemykset isyydestä ja äitiydestä.

–  Työnjako on kehittynyt hyvin pitkän ajan kuluessa, Närvi sanoo.

Närven mukaan ei voi sanoa yksiselitteisesti, etteivät isät halua pitää vapaita tai etteivät äidit anna heidän pitää niitä. Hänen mukaansa kyse on pitkälti siitä, että kun äiti on pitänyt alussa äitiysvapaan, hän jää myöhemminkin luontevasti hoitamaan lasta kotiin.

–  Toisaalta sitä hankalammalta alkaa tuntua ajatus, että isä jäisi vuorostaan kotiin (hoitamaan lasta). Totta kai isätkin käyttävät pidempiä vapaita, mutta melko harvoin muita kuin isille nimettyjä, Närvi kertoo.

Pienillä työpaikoilla hankalampi järjestää

Isyysvapaa kestää enintään 54 arkipäivää eli noin yhdeksän viikkoa. Isä voi pitää vapaata korkeintaan 18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput isyyslomasta jää pidettäväksi sen jälkeen.

Kansaneläkelaitoksen mukaan viime vuonna vanhempainpäivärahaa sai vajaat 60  000 isää ja runsaat 80  000 äitiä.

THL:n Närvi arvioi, että isien vapaat aiheuttavat työpaikoilla suurempia ongelmia työtehtävien järjestelyssä, sillä isyysvapaat kestävät vain joitakin viikkoja. Isille otetaan harvoin sijaisia isyysvapaiden ajaksi, minkä vuoksi isät pitävät ongelmana, että heidän työtehtävänsä kasautuvat muille tai jäävät kokonaan hoitamatta.

–  Tämä on yksi merkittävä tekijä, miksi pitkälle vapaalle jääminen koetaan hankalaksi, Närvi pohtii.

Hän muistuttaa myös, että pienillä työpaikoilla perhevapaat koetaan ongelmaksi. Näin ei ole pelkästään isien vaan myös äitien perhevapaiden kohdalla. Kun yksikin työntekijä jää pois, se vaikeuttaa töiden järjestelyä paljon enemmän kuin isoilla työpaikoilla.

Hoitovapaalla olevia miehiä vähän

Vaasassa Wärtsilän toimihenkilöiden pääluottamusmies Ralf Holmlund kertoo, että työnantaja suhtautuu yleensä suopeasti isyysvapaisiin. Hänen mukaansa Wärtsilässä töissä olevat isät käyttävät hyvin mahdollisuuttaan isyyslomiin.

Yhtiössä on paljon matkatöitä, joita myös nuoret isät joutuvat tekemään ympäri maailmaa. He ovat välillä pitkiäkin aikoja poissa kotoa. Holmlund arvioi, että tämän vuoksi heille annetaan mahdollisuus hoitaa isyysvapaat kunnolla.

Nesteen henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja Hannele Jakosuo kertoo, että yhtiö on sitoutunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Hänen mukaansa yhtiö tukee yhtä lailla molempien sukupuolten mahdollisuutta jäädä vapaalle.

–  Miesten pitämät perhevapaat ovat olleet jo vuosia osa yhtiön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa Suomessa. Kannustamme isiä pitämään perhevapaita, ja seuraamme niiden toteutumista, Jakosuo kirjoittaa sähköpostiviestissään.

Hän kertoo, että miehet käyttävät mahdollisuuksiaan isyys- ja vanhempainvapaisiin. Sen sijaan hoitovapaalla olevia miehiä on vielä vähän suhteessa miesten perheisiin syntyneiden lasten määrään.

Jakosuo huomauttaa, että Neste tukee työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista myös mahdollistamalla liukuvan työajan ja etätyöskentelyn.

Isyysvapaiden käyttö nousussa

Koneen Suomen ja Baltian henkilöstöjohtajan Elina Jokisen mukaan Suomessa muutaman viime vuoden aikana noin parisataa miestä on käyttänyt ainakin osan isyysvapaistaan. Hieman pienempi osuus on käyttänyt täyden vapaan. Isyysvapaita käytetään kaikissa henkilöstöryhmissä.

Isyysvapaiden käyttö on lisääntynyt Koneella viime vuosina, mitä Jokinen pitää myönteisenä asiana.

–  Rohkaisemme hyödyntämään isyysvapaita ja myös tasapuolisesti käyttämään perhevapaita, Jokinen kertoo.

Hänen mukaansa myös Koneella kotihoidontuelle jäävien isien määrä on ollut selvästi pienempi kuin isyysvapaata pitävien isien. Määrä vaihtelee vuosittain, mutta se on ollut kasvussa viime vuosien aikana.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Uusimmat Kotimaan uutiset