Työpaikka ja opiskelu parantavat turvapaikanhakijoiden elämänlaatua

HELSINKI

Opiskelevat ja työssä käyvät turvapaikanhakijat kokevat elämänlaatunsa paremmaksi kuin työttömät turvapaikanhakijat, selviää sosiaali- ja terveysyhtiö Luonan vastaanottokeskuksissa tehdystä elämänlaatukyselystä.

Tutkittavista 43 prosenttia koki elämänlaatunsa erittäin huonoksi ja 37 prosenttia oli erittäin tyytymätön terveyteensä. Ainoastaan 8 prosenttia vastaajista koki elämänlaatunsa erittäin hyväksi. Tyytyväisyys terveyteen oli hyvä tai erittäin hyvä 22 prosentilla vastaajista.

Kyselyyn vastasi 115 18–65-vuotiasta turvapaikanhakijaa, joista 90 prosenttia on asunut vastaanottokeskuksessa yli 2 vuotta.

Heikko elämänlaatu vaikeuttaa kotoutumista

Tämä on ensimmäinen Suomessa tehty tutkimus, jossa turvapaikanhakijoiden kokemaa elämänlaatua mitattiin Maailman terveysjärjestön (WHO) elämänlaatukyselyllä eli WHOQOL-BREF-mittarilla.

Yli puolet vastaajista raportoi kokevansa alakuloisuutta, epätoivoa, ahdistusta tai masennusta hyvin usein tai aina. Vastaavia tuloksia saatiin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa.

–  Elämänlaadun heikkous altistaa ihmisiä erilaisille psyykkisille ja fyysisille sairauksille. Silloin yleensä myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Samalla yhteiskunnan kustannukset nousevat ja onnistunut kotoutuminen vaikeutuu, tutkimuksen tehnyt Ringa Tuomikoski sanoo tiedotteessa.

Hän toteutti tutkimuksen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyönään Diakiin.

Lähtömaa vaikutti koulutustaustaa tai siviilisäätyä enemmän

Elämänlaatukysely jaettiin neljään ulottuvuuteen. Kaikissa niissä vastaajien elämänlaadun keskiarvot olivat matalat.

Koulutustaustan ja siviilisäädyn suhteen eri ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa elämänlaadun kokemuksissa, mutta maittain erot olivat selvemmät. Tutkimus osoitti samansuuntaisia tuloksia kuin aiemmat vastaavat kansainväliset elämänlaatututkimukset.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi