Työryhmä esittää etäkutsuntoja pandemiatilanteisiin

HELSINKI

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää, että pandemiatilanteissa asevelvollisten kutsunnat olisi mahdollista järjestää etänä. Etäkutsuntojen avulla voitaisiin hillitä vaarallisen tartuntataudin leviämistä. Poikkeusmenettelystä päättäisi puolustusministeriö.

Puolustusministeriön asettama työryhmä jätti keskiviikkona mietintönsä, jossa se esittää lukuisia muutoksia asevelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön.

Työryhmä esittää myös muun muassa aikarajaa, jonka mukaan varusmiespalvelus pitäisi aloittaa viimeistään sinä vuonna, jona asevelvollinen täyttää 29 vuotta. Tällä hetkellä laissa ei ole yhtenäistä säännöstä siitä, milloin asepalvelus tulisi viimeistään aloittaa.

Naisten oikeutta keskeyttää vapaaehtoinen palvelus työryhmä lyhentäisi 45 vuorokaudesta 30 vuorokauteen palveluksen aloittamisesta. Näin estettäisiin keskeyttäminen johtajakoulutusvalintojen jälkeen.

Naisten vapaaehtoiseen palvelukseen hakemista työryhmä aikaistaisi noin kuudella viikolla. Hakemukset tulisi ehdotuksen mukaan jättää viimeistään 15. tammikuuta. Muutos mahdollistaisi naisten valintatilaisuuden järjestämisen kutsuntojen kanssa samanaikaisesti. Myös valintoihin liittyvät terveystarkastukset saataisiin näin samaan rytmiin miesten kutsuntojen kanssa.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa