Viranomaiset pitävät 47-vuotiasta porvoolaismiestä United Brotherhoodin johtajana – syyttäjä ja Poliisihallitus luonnehtivat rikollisjärjestöä sotilaalliseksi

HELSINKI

Rikollisryhmä United Brotherhoodin lakkauttamista vaativat syyttäjä ja Poliisihallitus pitävät United Brotherhoodin johtajana 47-vuotiasta porvoolaismiestä. Hän on Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen toimitetun kanteen perusteella jengin perustajajäseniä ja ollut keskeytyksettä mukana yhdistyksen toiminnassa sen perustamisesta lukien.

Kanteen mukaan jengin toimintaa ohjasi aiemmin neuvosto, joka on sittemmin lakkautettu.

Poliisin mukaan United Brotherhood perustettiin keväällä 2010 yhdistämällä tuolloin itsenäisinä toimineet ryhmät Me Olemme Rikollisten Eliittiä (M.O.R.E), Natural Born Killers (N.B.K.) ja Rogues Gallery (R.G.). Kaikki ryhmät oli jo tuolloin lainvoimaisesti todettu järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi, jollaiseksi myös UB on lainvoimaisesti oikeudessa todettu. Viranomaiset pitävät UB:ta Suomen vahingollisimpana rikollisryhmänä.

Syyttäjä ja Poliisihallitus vaativat, että jengi ja sen alaisuudessa toimiva Bad Union -organisaatio määrätään välittömästi väliaikaiseen toimintakieltoon ja ne julistetaan lakkautetuiksi. Kanteessa vaaditaan myös asettamaan tehosteeksi 3  000 euron uhkasakko, joka lankeaisi maksettavaksi jengille tai jengiläiselle, jos toiminta jatkuu.

"Kielletty sotilaalliseen tapaan järjestäytynyt yhdistys"

Lakkauttamisvaadetta perustellaan kanteessa muun muassa sillä, että jengi on viranomaisten mukaan laissa kielletty sotilaalliseen tapaan järjestäytynyt yhdistys. Viranomaisten mukaan United Brotherhoodin toimialoja ovat erityisesti huumekauppa ja kiristys ja toiminnan tarkoituksena on hankkia taloudellista hyötyä rikoksia tehtailemalla.

–  UB on hierarkkisesti järjestäytynyt yhdistys, jossa on käskyvaltasuhteet. Yhdistyksessä on säännöt, sisäinen kuri ja sanktiot. United Brotherhood on jakautunut useisiin eri osastoihin, mutta toimii valtakunnallisesti kuitenkin yhtenä yhdistyksenä.

Kanteessa todetaan myös, että muun muassa UB:n jäsenten liiveissä näkyvillä jengitunnuksilla on merkittävä pelotevaikutus ulkopuolisiin ja tunnuksia käytetään tehostamaan UB:n rikollisten päämäärien saavuttamista.

–  United Brotherhoodia voidaan siten pitää tunnuksellisena joukkomuodostelmiin tai ryhmityksiin jakautuneena yhdistyksenä, jossa on käskyvaltasuhteet ja jossa täytyy noudattaa annettuja käskyjä. United Brotherhood ja sen jäsenistö on pelkästään takavarikoitujen aseiden ja patruunoiden perusteella ainakin osittain aseellisesti varustautunut.

Poliisi kertoi eilen löytäneensä jäsenistöltä yhteensä noin 160 asetta, joiden joukossa oli myös konetuliaseita.

"Osa vankilahenkilökunnastakin pelkää"

Toinen viranomaisten lakkauttamisperuste on, että yhdistys rikkoo lakia ja yhdistyslain määrittelemiä hyvien tapojen vastaisia tarkoitusperiä. Noin sata henkilöä käsittävän rikollisjengiksi todetun ryhmittymän jäseniä on poliisin mukaan ollut epäiltynä rikoksesta 1  380 kertaa vuosina 2010–2019. Lisäksi lukuisia jäseniä on tuomittu vakavista rikoksista.

–  Hyvien tapojen vastaisena voidaan pitää myös UB:n aatteisiin käytännössä kuuluvaa viranomaisvastaisuutta, joka ilmenee pyrkimyksenä hallita vankiyhteisöä ja hankkia jäsenille hyötyjä laittomin keinoin.

Kanteessa kerrotaan, että vankiloissa UB näyttäytyy vaikutusvaltaisimpana ja pelätyimpänä rikollisorganisaationa muiden harjoittaessa rikollista toimintaa heidän luvallaan.

–  Osa vankiloiden henkilökunnastakin pelkää United Brotherhoodin jäseniä, ja on syytä epäillä myös henkilökuntaa painostettavan toimimaan United Brotherhoodin hyödyksi.

KommentoiLuetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi