Ilkka-Yhtymältä tulosvaroitus - liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta

SEINÄJOKI

Ilkka-Yhtymä arvioi vuoden 2021 oikaistun oman toiminnan liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Ilkka-Yhtymä muuttaa tulosohjaustaan koskien vuoden 2021 oikaistua oman toiminnan liikevoittoa. Liikevaihdon osalta tulosohjaus pysyy ennallaan, vaikka koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät edelleen jokaisen liiketoiminta-alueen kehityksessä. Liikevaihdon kasvu johtuu pääosin vertailuvuoden 2020 liikevaihtoon sisältyvästä Liana Technologies Oy:n hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneesta noin -1,9 miljoonan euron oikaisusta. Koronaviruspandemiasta johtuen loppuvuoden näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Rokotusten edetessä ja pandemian vaikutusten lieventyessä konsernin liiketoiminnoissa ei ole kuluvan vuoden aikana toteutettu viime vuotta vastaavia sopeutustoimia. Poikkeustilanteen aiheuttamat toimintatapojen muutokset näkyvät kuitenkin vielä tiettyjen yleiskulujen laskuna esimerkiksi matkakulujen osalta.

Viime vuoden osalta äkillisestä koronaviruspandemiasta johtuvien sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen tuomien toimintamuutosten kustannussäästöt olivat koko konsernissa yhteensä 2,0 miljoona euroa. Tästä syystä Ilkka-Yhtymän koko vuoden 2021 oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2021

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Vuoden 2020 liikevaihto oli 45,8 miljoonaa euroa ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

Ilkka-Yhtymä-konserni on osavuosikatsauksessa 11.5.2021 antanut näkymät vuodelle 2021 seuraavasti:

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

Ilkka-Yhtymä julkaisee puolivuosikatsauksen 9.8.2021.

Kommentoi


Luetuimmat paikallisuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa
Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää Paikallisia