Nämä kolme tiehanketta etenee Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla eduskunnan joulurahalla

Eduskunta myönsi joulukuussa 2020 niin sanotusti jakovarana rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen alueen tiehankkeisiin. Eduskunnan jakovarana myöntämää rahoitusta kutsutaan kansanomaisesti myös eduskunnan joulurahaksi.

Ely-keskuksen tiedotteen mukaan rahoitusta myönnettiin Alavuden Kätkänjoentien parantamiseen 300 000 euroa, Ilmajoen Harjunmäentie/Kiikerinkyläntie-hankkeeseen 450 000 euroa sekä Vaasan satamatien suunnitteluun 500 000 euroa. Kätkänjoentien hanke sai jo aiemmin 200 000 euron rahoituksen, joten kokonaisuudessaan valtion rahoitus tielle on 500 000 euroa.

Kätkänjoentien parannustyöt ovat parhaillaan käynnistymässä. Tie on nykyisellään soratie, joka parannetaan päällystetyksi tieksi noin 3,5 kilometrin osuudelta. Alueen maanomistajat ovat olleet aktiivisia tienparannushankkeen edistäjiä, joten maantien rakentaminen on saatu nopeasti käyntiin.

Hallinnollisilta kiemuroilta ja tiesuunnitelman laatimiselta vältyttiin, sillä koko alueen maanomistajat keräsivät kokoon kirjalliset suostumukset hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen aloittamisen varmisti Alavuden kaupungin rahoituspäätös, joka täydensi valtion myöntämää rahoitusta. Ilman erikseen myönnettyä rahoitusta ely-keskuksella ei ole mahdollisuutta uusien päällystettyjen maanteiden rakentamiseen.

Harjunmäentie/Kiikerinkyläntie -kohteen osalta hanke käynnistyy touko-kesäkuun aikana valmistelevilla töillä. Tien kuivatusta parannetaan ja pahimpiin kohtiin tehdään massanvaihto ennen kohteen lopullista päällystystä. Tien aikaisempi päällyste on jo elinkaarensa päässä. Varsinaiset päällystystyöt käynnistyvät kesäkuun aikana. Päällystämisen lisäksi tielle tehdään muun muassa sekoitusjyrsintä, jonka yhteydessä tien kantavaan kerrokseen lisätään sepeliä parantamaan tien kantavuutta. Päällystystyöt suoritetaan osana jo kilpailutettua päällystysurakkaa.

Vaasan satamatien yleissuunnitelman loppuun saattamisen on suunniteltu käynnistyvän alkusyksystä. Hankkeelle on aiemmin kartoitettu eri linjausvaihtoehtoja, joiden ympäristövaikutuksille on laadittu arviointi. Kartoituksen perusteella on tarkoitus valita lopullinen ratkaisu yleissuunnitelman loppuun saattamiselle. Tämän jälkeen voidaan käynnistää tiesuunnitelman laatiminen.

Kommentoi


Luetuimmat paikallisuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa
Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää Paikallisia